System InsightNet w PTC

Firma Comarch podpisała kontrakt z Polską Telefonią Cyfrową - operatorem sieci Era - na wdrożenie systemu InsightNet przeznaczonego dla sektora teleinformatycznego.

Firma Comarch podpisała kontrakt z Polską Telefonią Cyfrową - operatorem sieci Era na wdrożenie systemu InsightNet przeznaczonego dla sektora teleinformatycznego.

ComArch dostarczy i wdroży oprogramowanie InsightNet służące do zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, które pozwala na ewidencjonowanie i kontrolowanie zasobów sieci, a także na monitorowanie sieci, analizę uzyskanych danych, optymalizacje obciążenia sieci, zarządzanie obszarami problemowymi oraz koordynacje uruchamiania nowych usług. Podczas budowy systemu wykorzystano najnowsze technologie, m.in.: XML, SOAP, XSL, XSLT, CORBA, Java, JMS.

Zobacz również:

W skład oprogramowania wdrażanego w PTC wejdą następujące moduły: InsightNet - zapewniający podstawowe funkcje oraz nadzór nad działaniem innych modułów platformy InsightNet; InsightNet Fault Management - do zarządzania alarmami w czasie rzeczywistym, a także InsightNet Mediation Device - pozwalający bezproblemowo integrować InsightNet z urządzeniami i innym oprogramowaniem.


TOP 200