System Informacji Oświatowej będzie bardziej anonimowy

Posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Komisji Polityki Regionalnej opowiedzieli się za anonimizacją gromadzonych w SIO danych na temat udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W bazie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) będą gromadzone wyłącznie informacje statystyczne - o ilości uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagiczną oraz dacie i przyczynie wydania orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie z zatwierdzonymi przez posłów komisji poprawkami do rządowego projektu nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, nie będą do niego trafiały dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia. Pełne, spersonalizowane dane o udzielonej pomocy będą znajdowały się jedynie w lokalnych bazach danych poszczególnych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200