System InForum planuje koszty PKP S.A.

Firmy PKP Informatyka i DomData AG. zakończyły drugi etap wdrożenia systemu wspomagającego proces budżetowania w PKP S.A.

PKP S.A. dysponuje ponad 240 tys. nieruchomości, począwszy od dworców kolejowych i gruntów, po budynki techniczne związane z działalnością spółki, a nawet lokale mieszkalne. W 2013 roku spółka wprowadziła rozwiązanie informatyczne umożliwiające planowanie oraz raportowanie przychodów i kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Podstawą systemu jest platforma „InForum BI Studio” oraz zintegrowane z nią narzędzia Microsoft. Centralnym elementem systemu jest hurtownia danych zasilana informacjami z systemu SAP ERP. Teraz rozwiązanie zostało rozbudowane o planowanie kosztów działalności ogólnozakładowej w podziale na miejsca powstawania kosztów (MPK), planowanie kosztów projektów oraz zakupów inwestycyjnych dla 25 departamentów. Dzięki wdrożeniu szybciej będą zbierane dane planistyczne, a samo budżetowanie będzie bardziej przejrzyste i łatwiej będzie można monitorować realizację planów.

Zobacz również:


TOP 200