System IT ostrzeże przed powodzią

Budowa Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) ostrzegającego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami weszła w etap tworzenia szczegółowych map terenów zagrożonych powodzią. Po uruchomieniu systemu każdy obywatel uzyska łatwy i bezpłatny dostęp do informacji, w jakim stopniu jego okolica narażona jest na występowanie powodzi.

Ma to być jeden z najnowocześniejszych tego typu systemów w Europie. Władze lokalne będą wiedzieć, gdzie mogą spodziewać się sytuacji kryzysowych, gdzie należy ograniczać możliwość zabudowy lub wprowadzić wymogi budowlane. Władze i służby ratunkowe będą wiedzieć, gdzie pomoc będzie najbardziej potrzebna.

Podstawowa część projektu zakończy się w grudniu 2013 r. Kolejny rok potrwa budowa i wdrożenie systemu IT, który umożliwi wykorzystanie dostępnych w projekcie ISOK informacji.

System ma kosztować 300 mln zł, z czego 204 mln z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200