System IFS wspiera obsługę myśliwców EurofighterTyphoon

Na mocy umowy zawartej z konsorcjum Eurofighter, IFS będzie świadczyć usługi wsparcia dla - opartego na oprogramowaniu IFS Applications - systemu napraw i remontów europejskich myśliwców Tajfun w celu zapewnienia ich wysokiej dostępności operacyjnej.

System IFS wspiera obsługę myśliwców EurofighterTyphoon
System IndustrialRepair Service (IRS) jest jednym z najważniejszych narzędzi wspierających procesy związane z obsługą i serwisem europejskich myśliwców Tajfun. Oprogramowanie jest użytkowane przez siły powietrzne krajów posiadających samoloty Eurofighter do monitorowania stanu technicznego samolotów, stanów magazynowych części zamiennych, a także obsługi zamówień i rozliczania płatności z uwzględnieniem czasu oczekiwania na dostawę i wskaźnika liczby wad na godzinę lotu. Z systemu korzystają m.in. dostawcy i poddostawcy części, firmy transportowe, przedstawiciele sił zbrojnych państw uczestniczących w programie Eurofighter oraz personel obsługi myśliwców Tajfun. W skali świata liczba użytkowników systemu IRS przekracza 200 osób. Wartość 5-letniego kontraktu na usługi wsparcia dla konsorcjum Eurofighter przekracza 3,1 mln USD. Zawarta umowa przewiduje też m.in. rozwój platformy IRS pod kątem obsługi procesów związanych z utrzymaniem podsystemu radarowego oraz mechanizmów wykrywania i zakłócania emisji elektromagnetycznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200