System IFS pomaga warszawskim wodociągom

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA wdrożyło system IFS Applications™ do usprawnienia procesów biznesowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA zaopatruje w wodę mieszkańców Warszawy i okolic. Firma obsługuje sieć wodociągową o długości 3400 km i sieć kanalizacyjną o długości blisko 3200 km, co umożliwia wprowadzanie ponad 300 mln l wody do sieci miejskiej każdego dnia. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług przedsiębiorstwo utrzymuje 400 pojazdów oraz 900 jednostek sprzętowo-technicznych do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Warszawy i okolic.

System IFS Applications ma usprawnić finanse, dystrybucję oraz remonty pojazdów i sprzętu technicznego. Dostępna w systemie IFS Applications funkcjonalność zarządzania remontami umożliwia zintegrowane zarządzanie pojazdami i sprzętem, dzięki czemu dostarczanie usług jest bardziej elastyczne.

Zobacz również:

Zarządzanie transportem usprawni system monitorowania floty, centralizacji i ujednolicenia danych o pojazdach i sprzęcie, wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych do ok. 20 000 drukowanych kart pracy kierowców w ciągu kwartału.


TOP 200