System Dozoru Elektronicznego dla więziennictwa

Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało umowę na stworzenie, wdrożenie i nadzór nad eksploatacją Systemu Dozoru Elektronicznego.

Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało umowę na stworzenie, wdrożenie i nadzór nad eksploatacją Systemu Dozoru Elektronicznego.

Realizatorem projektu będzie konsorcjum, którego liderem jest spółka Safe Support (CSS). MS jest jednym z bardziej ostatnio aktywnych resortów jeśli chodzi o zakupy IT. Niedawno podpisało również umowę na zakup systemu wideotelefonii, aby np. nie trzeba było przewozić aresztantów z więzień na rozprawy do sądów.

225,7 mln zł

będzie kosztował projekt budowy Systemu Elektronicznego Dozoru, który ma ma m.in. umożliwiać kontrolę wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem.

Przedmiotem kontraktu z CSS jest utworzenie, wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). System ma umożliwiać m.in. kontrolę wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym przez skazanych oraz przestrzegania zakazu zbliżania się skazanych do określonych miejsc i osób. Podobne systemy IT funkcjonują w kilku europejskich krajach. Ich wykorzystanie przyczynia się m.in. do obniżenia kosztów więziennictwa. Prawo do odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym będzie przysługiwało jedynie niektórym skazanym.

Łączna wartość brutto umowy to 225,7 mln zł. Kwota ta obejmuje przychody konsorcjum z tytułu realizacji umowy w ciągu pięciu lat od dnia podpisania umowy. To największy wartościowo kontrakt na stworzenie systemu informatycznego dla sektora publicznego w ostatnich latach. Poza Comp Safe Support w skład konsorcjum wchodzą również spółki PHU ELPROMA i Centrum Weryfikacji Alarmów Terminal. "Przy budowie SDE wykorzystane zostaną np. systemy uwierzytelniania oraz PKI, stworzone przez Comp Safe Support, a także własna ogólnokrajowa infrastruktura w zakresie montażu, serwisu i szkoleń. Ponadto przy budowie SDE korzystać będziemy z unikalnej technologii światowego lidera - firmy Elmotech, która zbudowała podobne systemy w całej Europie i Stanach Zjednoczonych" - mówi Jacek Papaj, Prezes Zarządu Comp Safe Support. Amerykańska firma Elmotech jest dostawcą m.in. bezprzewodowych rozwiązań z zakresu lokalizacji, identyfikacji oraz śledzenia osób i mienia.

Projekt wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego zakłada, że do września br. powstanie w pełni funkcjonalny system SDE wraz z Centrum Monitoringu. Pozwoli on na prowadzenie dozoru nad 500 osobami w rejonie apelacji warszawskiej. Do końca maja 2010 r. SDE obejmie swoim zasięgiem kolejnych 1,5 tys. skazanych w regionach apelacji lubelskiej, krakowskiej i białostockiej. Z początkiem 2011 r. system ma umożliwiać nadzór nad następnymi 2000 osób w regionach apelacji poznańskiej, rzeszowskiej i gdańskiej. Do końca 2011 r. SDE osiągnie zaplanowaną maksymalną wydajność obejmując do 7,5 tys. osób na terenie całej Polski.

Podpisana umowa obejmuje również eksploatację systemu w okresie od stycznia 2012 r. do końca sierpnia 2014 r. Wydajność systemu ma pozwalać na monitorowanie odbywania kary do 15 tys. skazanych rocznie. "Umowa zapewnia nam regularne rozłożenie przychodów w czasie trwania całego kontraktu. Dodatkowo w pierwszym etapie w trakcie budowy systemu przewidujemy duży udział usług własnych Comp Safe Support, przede wszystkim w zakresie organizacji i wdrożenia Centrum Monitorowania" - dodaje Jacek Papaj.


TOP 200