System CDN OPT!MA dostępny także w modelu ASP

Firma CDN wprowadziła na rynek modularny system OPT!MA, przeznaczony do obsługi sprzedaży i księgowości w małej i średniej firmie. Jest to program zintegrowany, składający się z modułów: Faktury, Księga Podatkowa, Środki Trwałe oraz Kasa i Bank, które w miarę potrzeb można stopniowo dokupywać. W pierwszym półroczu 2001 r. ukażą się kolejne moduły - Magazyn, Księga Handlowa, Kadry i Płace oraz Analizy.

Program działa, wykorzystując wspólną bazę danych. Standardowo (i bezpłatnie) jest wyposażony w Microsoft SQL Server 2000 w wersji Desktop. Praca z tego typu serwerem jest możliwa w instalacjach do 5 stanowisk - w większych sieciach trzeba skorzystać z SQL Server 2000 w wersji Standard lub Enterprise. Dzięki takiej architekturze możliwa jest rozbudowa systemu od pojedynczej instalacji na jednym komputerze, po wielostanowiskowe instalacje sieciowe.

Razem lub oddzielnie

Centralną częścią CDN OPT!MA jest moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów w postaci raportów kasowych i bankowych. Korzystając z tego modułu, można także znaleźć informacje o przepływie środków pieniężnych czy preliminarzu płatności.

Moduł Faktury obsługuje sprzedaż. Obejmuje m.in. wystawianie faktur sprzedaży i ewentualnych faktur korygujących. Przy edycji faktury następuje automatyczna dekretacja dokumentu dla ewidencji księgowej. Rolę tę pełni Księga Podatkowa. Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów i ewidencja ryczałtowa) pozwala na prowadzenie ewidencji pomocniczych, np. ewidencja wynagrodzeń, spis z natury i ewidencje przejazdów samochodami prywatnymi itp.

Z kolei moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach generowane są odpisy amortyzacyjne, które są automatycznie księgowane.

Pożyczany pakiet

CDN OPT!MA jest dostępny również jako CDN eOPT!MA, pakiet udostępniany w modelu ASP. Polega to na umożliwieniu użytkownikom korzystania z modułów systemu na zasadach dzierżawy poprzez Internet przy wykorzystaniu centralnie zlokalizowanego serwera aplikacji i centralnej bazy danych.

Według producenta, taki model pracy CDN eOPT!MA umożliwia firmom pominięcie kosztów związanych z instalowaniem i konfigurowaniem systemu, a także jego utrzymaniem. Dostawca usługi troszczy się o to, by serwer, za pośrednictwem którego jest ona dostępna, działał bez przerw i by regularnie była wykonywana archiwizacja. System realizuje kontrolę dostępu, a także szyfrowanie przesyłanych danych przy wykorzystaniu 128-bitowego algorytmu SSL.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200