Systec'92

Mimo głębokiej recesji jaką przeżywa polski przemysł, organizatorzy specjalistycznych targów komputerowych Systec '92, które odbędą się 20-23 października w Monachium, liczą również na gości z Polski.

Mimo głębokiej recesji jaką przeżywa polski przemysł, organizatorzy specjalistycznych targów komputerowych Systec '92, które odbędą się 20-23 października w Monachium, liczą również na gości z Polski.

Targi zgromadzą bowiem - jak twierdzi ich przedstawiciel Ernst Kick - wszystkich głównych producentów sprzętu i oprogramowania, wspomagającego prace badawczo-rozwojowe, konstrukcyjne, automatyzację planowania i przebiegu procesów produkcyjnych, kontrolę jakościową, a także gospodarkę materiałową i finansową przedsiębiorstw przemysłowych. Dotychczas udział w targach zgłosiło ponad 600 wystawców.

Wśród interesujących rozwiązań, znajdą się m.in: najnowsze wersje systemu CAD o tzw. parametrycznej konstrukcji, która sprawia, że przy zmianie jednego z parametrów projektowanego wyrobu następuje automatyczne dostosowanie się pozostałych; ponad 200 systemów PPS do planowania i sterowania produkcją oraz rozwiązania MAP(Manufacturing Automation Protocol). Wystawie mają towarzyszyć szkolenia, spotkania seminaryjne i pokazy specjalne.


TOP 200