Synchronizacja czasu urządzeń sieciowych

Pytanie: Ostatnio borykamy się z problemem kilku serwerów, które nie synchronizują czasu z innymi maszynami. Dotyczy to wszystkich urządzeń w naszej sieci, włączając w to przełączniki i drukarki. Niektóre urządzenia chcą pobrać czas z GPS, inne z satelity. W jaki sposób ujednolicić źródło czasu?

Pytanie: Ostatnio borykamy się z problemem kilku serwerów, które nie synchronizują czasu z innymi maszynami. Dotyczy to wszystkich urządzeń w naszej sieci, włączając w to przełączniki i drukarki. Niektóre urządzenia chcą pobrać czas z GPS, inne z satelity. W jaki sposób ujednolicić źródło czasu?

Odpowiedź: Popularną drogą do przeprowadzenia procesu synchronizacji czasu jest użycie źródła czasu z publicznie dostępnych serwerów NTP lub użycie karty GPS. Karta GPS z pewnością jest dobrym rozwiązaniem, ale często powstaje problem z otrzymaniem dobrego sygnału z satelity. Istnieje także wiele publicznych źródeł usług NTP, z których możemy wybrać najlepiej osiągalny serwer czasu. Wiele informacji o NTP można znaleźć na stroniehttp://ntp.isc.org .

W zależności od zakładanego poziomu redundancji, istnieje możliwość odpytania kilku serwerów czasu, a następnie uśrednienia wyników i ustawienia czasu na podstawie zbiorowego sygnału. Warto przebrnąć przez dokumentację dostępną na ntp.isc.org i użyć informacji tam zawartych do podjęcia decyzji o źródle czasu dla konkretnego zastosowania.

Sugerujemy ustawienie jednego lub wielu serwerów NTP dla korporacyjnej sieci. Jeżeli posiadamy wiele lokalizacji i chcemy posiadać lokalny czas w każdym z tych miejsc, niezbędna będzie bardziej skomplikowana konfiguracja. Taka konfiguracja wymaga ustawienia podstawowego lokalnego serwera czasu, realizującego usługę dla sieci korporacyjnej. Usługę NTP można zainstalować na istniejącym serwerze lub uruchomić na pracującym sprzęcie, takim jak przełącznik warstwy trzeciej. Zawsze istnieje możliwość zmiany źródła informacji NTP, więc możemy sprawdzić, która konfiguracja pracuje najlepiej. Wszystkie urządzenia w sieci powinny mieć wprowadzoną konfigurację pozwalającą na korzystanie z podstawowego, lokalnego serwera NTP.


TOP 200