Symulacja komputerowa w dydaktyce

Jeśli nauczanie ma służyć przyswojeniu materiału w stopniu maksymalnym a w proces poznawczy ma być zaangażowany cały układ percepcyjny ucznia, studenta, czy kursanta, to warto sięgnąć do technik wizualnych i multimedialnych.

Jeśli nauczanie ma służyć przyswojeniu materiału w stopniu maksymalnym a w proces poznawczy ma być zaangażowany cały układ percepcyjny ucznia, studenta, czy kursanta, to warto sięgnąć do technik wizualnych i multimedialnych.

Francuski Instytut Zarządzania IFG (Institut Francais de Gestion) prowadzi w Polsce od kilku lat szkolenia w zakresie managementu i ma w tym ogromne doświadczenie. Na początku swojej działalności wykładowcy IFG przeprowadzili badania porównawcze skutecznościróżnych metod nauczania . Okazało się, że stosowanie klasycznej dydaktyki akademickiej przynosi mierne rezultaty. Sztuka zarządzania jest raczej dyscypliną empiryczną o stosunkowo ubogiej teorii. Dlatego wzorem wielu przodujących szkół biznesu, IFG rozpoczął poszukiwania technik dydaktycznych, pozwalających słuchaczom na skuteczniejsze przyswojenie praktyki. Pierwszą z nich była metoda case study, czyli studiowania i rozwiązywania przez słuchaczy konkretnych problemów przedsiębiorstw (cases) z udziałem ich przedstawicieli. Efekty decyzji można było obserwować na żywym organiźmie przedsiębiorstwa i weryfikować styl zarządzania w przypadku niepowodzeń.

Inna metoda polega na wprowadzeniu technik video, przydatnych szczególnie w nauczaniu psychologii i socjologii pracy oraz technik handlowych. Słuchaczy stawiano w sytuacji konfliktowej, którą musieli rozwiązac przed kamerą video. Później odbywała się dyskusja i omówienie ewentualnych błędów.

Bardziej rozbudowaną techniką dydaktyczną były "gry kierownicze", w których uczestnicy kursów przyjmowali role dyrektorów konkurujących ze sobą firm. Było to połączenie technik video z analizą aktualnych cases i akcją rozgrywającą się w dłuższym okresie. Weryfikatorem tych gier były efekty ekonomiczne uzyskiwane przez "kierowników przedsiębiorstw". Zasadniczą trudność stanowiło wyszukiwanie takich przedsiębiorstw, które chciałyby poddać się eksperymentowi i decyzjom - mimo wszystko - przypadkowych kursantów.

Techniki informatyczne dostarczają doskonałych narzędzi do nauczania zarządzania. Pozwalają pominąć żmudny etap obliczeń i skoncentrować się na istocie problemów handlowych czy produkcyjnych . Atrakcyjność stosowanych narzędzi zwiększa zaangażowanie kursantów w szkolenia. Wielką zaletą zastosowania informatyki w nauczaniu zarządzania jest możliwość przeprowadzania niezmiernie realistycznych symulacji.

Podstawowe kategorie programów komputerowych wspomagających proces nauczania biznesu:

* Programy obliczeniowe, które wspomagają proces decyzyjny (np. statystyczna obróbka danych, arkusze kalkulacyjne).

* Programy użytkowe, stosowane przez przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności, lecz przystosowane do celów dydaktycznych (np. programy dla księgowości).

* Programy testujące wiadomości nabyte przez słuchaczy w czasie studiów.

* Gry symulacyjne (marketingowe, giełdowe lub psycho- socjologiczne).

Jak wykazała praktyka IFG, gry symulacyjne są najskuteczniejszą metoda nauczania biznesu i mają najszersze zastosowanie. Można je stosować na zajęciach grupowych i indywidualnych. Przykładem takich programów jest software do samokształcenia w negocjach handlowych. Program prowadzący dialog z użytkownikiem zachowuje się jak prawdziwy partner w czasie transakcji kupna-sprzedaży. Jest to zastosowanie sztucznej inteligencji do dydaktyki. Wynik konfrontacji jest oceniany przez komputer. Użytkownik ma szansę na naprawienie swoich błędów i nauczenie się zachowań zwykle przynoszących sukces.

Innym pomocnym w nauczaniu programem jest gra kierownicza. Jej uczestnik przyjmuje rolę dyrektora firmy konkurującej z przedsiębiorstwem pilotowanym przez sztuczną inteligencję komputera. Często wykazuje ona wyższość nad menadżerami. Komputer ocenia sytuację "na zimno" myli się bardzo rzadko. Uczy to pokory i zadufanych biznesmenów i kandydatów na menedżerów.

Nowe perspektywy dla dydaktyki informatycznej stwarzają techniki multimedialne, wchodzące coraz szerzej do szkół biznesu. Pozwalają one na włączenie do programów komputerowych dźwięku i obrazu filmowego. Jest to kolejne zbliżenie sytuacji dydaktycznej do rzeczywistości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200