Sympozjum NCR i GUC

25 kwietnia br. odbyło się w Warszawie seminarium poświęcone problemom komputeryzacji służb celnych, automatyzacji naliczania ceł, banku danych o towarach podlegających kontroli celnej.

25 kwietnia br. odbyło się w Warszawie seminarium poświęcone problemom komputeryzacji służb celnych, automatyzacji naliczania ceł, banku danych o towarach podlegających kontroli celnej. Seminarium zostało zorganizowane przez biuro firmy NCR w Polsce i Główny Urząd Ceł. W czasie seminarium omówiono komputerowy system pracy służb celnych w Szwajcarii uznany w Europie za optymalny. W dyskusji przedstawiano problemy adaptacji tego systemu do warunków polskich.


TOP 200