Symetryczna replikacja baz Oracle

Nowy moduł symetrycznej replikacji Oracle7 Symmetric Replication, dostarczany razem z systemem zarządzania bazami danych Oracle7 wersja 7.1.6, polepsza możliwości dostępnych do tej pory narzędzi do replikacji baz danych.

Nowy moduł symetrycznej replikacji Oracle7 Symmetric Replication, dostarczany razem z systemem zarządzania bazami danych Oracle7 wersja 7.1.6, polepsza możliwości dostępnych do tej pory narzędzi do replikacji baz danych.

Opcja Symmetric Replication może dokonywać replikacji zwanej przez firmę "replikacja do każdego miejsca" (replication anywhere), uaktaualniając zawartość kopii bazy w wielu serwerach jednocześnie, na podstawie zawartości bazy w lokalizacjach odległych. Poprzednia wersja replikatora dokonywała tej operacji tylko w jednym kierunku: od głównej bazy do lokalizacji podległych. W lokalizacjach podległych dostępne były kopie bazy, przeznaczone tylko do odczytu.

Nowa metoda replikacji jest szczególnie ważna w przypadku baz o dużych rozmiarach: trudno jest wykonywać codziennie kopie bazy 20 GB za pośrednictwem sieci. Jeżeli jednak ma się już kopię bazy, dokonuje się jedynie kopiowania zmian zawartości.

Replikator dopuszcza także dwa inne rodzaje replikacji: Workflow i Failover. W replikacji Workflow następuje kopiowanie poszczególnych obiektów (np. tabela zamówień) do wielu miejsc. Następnie w każdej lokalizacji dokonuje się operacji na tej tabeli. Jednakże bazę może zmieniać lub uaktualniać tylko jedna lokalizacja, mająca do niej prawo własności. Prawo własności można przekazywać między lokalizacjami.

W replikacji Failover wykonuje się kompletne kopie bazy do wielu lokalizacji jednocześnie.

Jednocześnie z nowymi możliwościami replikacji firma dostarcza pakiet do zarządzania rozproszonymi schematami bazy - Distributed Schema Manager, umożliwiający przenoszenie zmian struktury bazy (np. dodanie kolumny) w jednej lokalizacji do innych. Katalog replikacji (Replication Catalog) jest centralną składnicą informacji o tym, które obiekty i w jaki sposób będą kopiowane.

Rozszerzono także możliwości graficznego menedżera bazy (Server Manager), pokazującego teraz stan i zarządzającego odległymi kopiami bazy. Symmetric Replication tworzy także bazę Management Information Base (MIB) do zarządzania bazą za pośrednictwem protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol).


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200