Symbioza technologii i biznesu

Według raportu IDC w obecnych warunkach szybko rozwijających się technologii i niepewności gospodarczej, sprawne współdziałanie w firmie działu IT z resztą organizacji jest czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu.

Zdaniem analityków IDC dwie rzeczy są pewne: IT jest teraz centralnym punktem wielu przedsięwzięć, a cele biznesowe są celami ruchomymi. Potrzeba koordynacji poszczególnych funkcji w przedsiębiorstwach będzie rosła i niemożliwe będzie odpowiedzenie na to wyzwanie bez wprowadzenia nowych sposobów myślenia w korporacji.

IT jest zagadnieniem fundamentalnym dla osiągnięcia sukcesu. Strona technologiczna i biznesowa w firmie powinny się nawzajem uzupełniać i czerpać wzajemne korzyści ze współpracy. Na początek firma powinna zadać sobie kilka ważnych pytań. Po pierwsze, czy struktura organizacji jest wystarczająco płynna, a jej kompetencje są w stanie odpowiedzieć wyzwaniu jakie niesie ze sobą współczesny rynek? Czy firma jest lepiej niż konkurencja przygotowana na wykorzystanie nowoczesnych technologii i zmian makroekonomicznych? Czy managerowie zwracają dostateczną uwagę na harmonijne współdziałanie ludzi, procesów i technologii? I czy kierownicy oraz pracownicy działu IT są nastawieni na osiągnięcie tych samych celów, co reszta przedsiębiorstwa?

Odpowiedzi na te pytania pomagają przyjrzeć się postępowi firmy w osiąganiu strategicznej symetrii oraz we wprowadzaniu harmonijnego planu działania organizacji. Część zajmująca się IT i pozostali pracownicy powinni świadomie dążyć wspólnie do osiągnięcia tego samego celu biznesowego. To co mogą wypracować wspólnie jest czymś więcej, niż zdobyliby działając oddzielnie.

Sukces ekonomiczny współczesnej firmy polega, zdaniem autorów raportu, m.in. na jak najlepszym wykorzystaniu potencjału organizacji i rozwijaniu wartości dodanej, dzięki integracji poszczególnych sektorów przedsiębiorstwa.

Na podstawie raportu IDC: IT/Business Alignment: Delivering Results