Symantec integruje pamięci

Firma zaprezentowała oprogramowanie do zarządzania pamięciami masowymi na platformie Windows.

Firma zaprezentowała oprogramowanie do zarządzania pamięciami masowymi na platformie Windows.

Zwiększenie wykorzystania zasobów pamięci masowych oraz łatwiejsze zarządzanie i odtwarzanie danych w systemach heterogenicznych to - według Symantec - najważniejsze ulepszenia nowych wersji oprogramowania Veritas Storage Foundation i Veritas Cluster Server 5.1 for Windows, które mają się pojawić na rynku w czerwcu br. "Storage Foundation 5.1 umożliwia zarządzanie oddzielnymi dotąd wyspami pamięci pochodzącymi od różnych producentów, bo większość korporacyjnych centrów danych to obecnie systemy heterogeniczne" - zapewniają przedstawiciele Symantec. Podkreślają też, że wprowadzenie zestawu nowych funkcji do oprogramowania dla Windows wynika z rosnącej popularności tego systemu jako platformy do obsługi krytycznych aplikacji korporacyjnych.

Veritas Storage Foundation for Windows i Veritas Cluster Server 5.1 umożliwiają zarządzanie woluminami w trybie online i obsługują środowiska Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 Server Core w wersjach Standard, Enterprise i Datacenter na platformach x86 i x64. W nowych wersjach rozszerzono też obsługę środowisk Windows Vista, Microsoft Exchange 2007 SP 1, Microsoft SharePoint Portal Server 2007, Symantec Enterprise Vault 2007 oraz Enterprise Server.

Veritas Storage Foundation zawiera kreator, zapewniający możliwość szybkiego przywracania m.in. aplikacji Microsoft Exchange, pojedynczych skrzynek pocztowych lub nawet plików przy wykorzystaniu kopii migawkowych danych. Z kolei nowa konsola Veritas Cluster Server Management Console ma zapewniać dynamiczne wykrywanie fizycznych i wirtualnych klastrów w systemach Unix, Linux i Windows w ramach pojedynczej operacji. A funkcja Fire Drill umożliwić administratorom utworzenie w dowolnym momencie kopii migawkowej środowiska bez negatywnego wpływu na bieżące działanie aplikacji.

Narzędzie Configuration Checker pozwala zaś zmniejszać ryzyko przerwy w działaniu aplikacji, poprzez prewencyjne rozpoznawanie błędów instalacyjnych dotyczących konfiguracji, odstępstw od przyjętych wzorców postępowania oraz niezgodności programowych lub sprzętowych. Natomiast technologia SmartMove to kolejna nowa funkcja rozwiązania Veritas Storage Foundation 5.1 for Windows, która ma "dramatycznie zwiększyć szybkość uruchamiania macierzy dyskowych" mówi Steve Wilkins. Oprogramowanie zwiększa wydajność zadań wymagających wielu operacji na danych, dzięki wprowadzeniu mechanizmów ich analizy i realizacji tylko niezbędnych przeniesień bloków danych, a nie automatycznego kopiowania całej zawartości pamięci, łącznie z pustymi polami. Usprawnia to operacje przemieszczania danych, tworzenia lub synchronizacji obrazów stanu lub lustrzanych kopii danych.

Nowe funkcje Veritas Storage Foundation

  • obsługa Windows Server 2008,
  • rozszerzone możliwości zapewniania dostępności i przywracania systemu po awarii,
  • centralny interfejs administracyjny ułatwiający zarządzanie rozwiązaniami różnych producentów,
  • technologia SmartMove pozwalająca na migrację macierzy dyskowych i zarządzanie zasobami.


TOP 200