Symantec: integracja systemów odtwarzania z technologią Altiris

Firma udostępniła rozwiązania pozwalające na integrację własnych rozwiązań z technologią zarządzania klientem przejętej na początku br. spółki Altiris. Mają one zapewnić dostęp do funkcji programu Symantec Backup Exec System Recovery 7.0, umożliwiających szybkie wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie systemu Windows.

Moduł Backup Exec System Recovery Integration Component for Altiris ma wspomagać administratorów środowiska Altiris w odzyskiwaniu pełnego systemu Windows, w tym systemów zainstalowanych w lokalizacjach zdalnych - również w przypadku użycia odmiennej platformy sprzętowej lub środowiska wirtualnego.

W pół roku po sfinalizowaniu transakcji przejęcia firmy Altiris, Symantec zintegrował program Backup Exec System Recovery 7.0 z oprogramowaniem Altiris Notification Server, zapewniając administratorom możliwość pracy z jednej konsoli administracyjnej. Integracja umożliwia wykonywanie szybkiej kopii zapasowej pojedynczego systemu lub opracowywanie reguł tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia ochrony wszystkich serwerów, stacji roboczych i komputerów przenośnych. Administrator ma możliwość odzyskiwania indywidualnych plików i folderów oraz całych systemów na każdym urządzeniu, także w systemach wirtualnych i na różnych platformach sprzętowych.

Moduł zapewnia również tworzenie raportów, informacje o stanie zadań wykonywania kopii zapasowych oraz przechowywanie konfiguracji całego systemu w bazie danych konfiguracji Altiris (CMDB).

Integracja umożliwia również konwertowania systemów fizycznych na wirtualne (P2V) oraz wirtualnych na fizyczne (V2P) i odzyskiwanie programu Microsoft Exchange. Moduł Backup Exec System Recovery Exchange Retrieve Option odtwarza środowiska Exchange, przywracając dane z serwera Exchange, jak również pojedyncze wiadomości, załączniki, foldery i skrzynki pocztowe.


TOP 200