Symantec Ghost 7.0 klonuje konfiguracje komputerów

Najważniejszą cechą Ghost 7.0 Enterprise Edition jest możliwość bezproblemowego kopiowania konfiguracji komputera z systemem operacyjnym Windows 2000. Ghost 7.0 jest certyfikowany przez Microsoft do współpracy z systemem Windows 2000 zarówno w wersji Professional, jak i Server. Podobnie jak poprzednie wersje, pakiet pozwala skopiować pełną konfigurację komputera z systemem i aplikacjami (zawartość partycji lub dysku) i powielić ją na dowolnej liczbie stacji roboczych. W przypadku komputerów z Windows NT 4.0 lub Windows 2000 po wykonaniu klonowania konieczna jest zmiana unikalnego numeru SID każdego systemu. Można to przeprowadzić za pomocą narzędzia Ghost Walker zawartego w pakiecie.

Najważniejszą cechą Ghost 7.0 Enterprise Edition jest możliwość bezproblemowego kopiowania konfiguracji komputera z systemem operacyjnym Windows 2000. Ghost 7.0 jest certyfikowany przez Microsoft do współpracy z systemem Windows 2000 zarówno w wersji Professional, jak i Server. Podobnie jak poprzednie wersje, pakiet pozwala skopiować pełną konfigurację komputera z systemem i aplikacjami (zawartość partycji lub dysku) i powielić ją na dowolnej liczbie stacji roboczych. W przypadku komputerów z Windows NT 4.0 lub Windows 2000 po wykonaniu klonowania konieczna jest zmiana unikalnego numeru SID każdego systemu. Można to przeprowadzić za pomocą narzędzia Ghost Walker zawartego w pakiecie.

Idealny klon

Największe zmiany w pakiecie zaszły w narzędziu administracyjnym Enterprise Console. Podstawową z nich, przydatną każdemu administratorowi, jest możliwość tworzenia inkrementalnych kopii bezpieczeństwa zawartości stacji roboczych. Dotychczas administrator chcący wykonać kopię z wykorzystaniem pakietu Ghost mógł wykonać pełną kopię partycji dyskowej lub całego dysku. W najnowszej wersji pakietu może również stworzyć kopie inkrementalne, obejmujące wyłącznie zmiany dokonane w konfiguracji stacji od czasu ostatniej archiwizacji.

Konsola umożliwia scentralizowaną dystrybucję pakietów instalacyjnych do wszystkich wskazanych stacji przygotowanych wcześniej z wykorzystaniem pakietów AI Snapshot i AI Builder zawartych w Ghost 7.0 Enterprise Edition. AI Snapshot najpierw wykonuje pełną kopię zawartości dysków, potem administrator instaluje dowolną aplikację, konfiguruje i ponownie uruchamia narzędzie AI Snapshot, które wychwytuje wszystkie różnice pomiędzy wcześniej wykonaną kopią a aktualnym stanem komputera. Według tak przeprowadzonej analizy przygotowuje pojedynczy plik EXE (zawierający wszystkie pliki oraz zmiany konfiguracyjne), przeznaczony do powielania instalacji aplikacji na innych komputerach.

Lepszy start

Symantec poszerzył również funkcje narzędzia Ghost Boot Wizard, pozwalającego przygotowywać dyskietki startowe do komputerów, na które wzorcowy obraz (image) ma być załadowany np. za pośrednictwem sieci. Aplikacja ta w najnowszej wersji zawiera predefiniowane ustawienia dla kilkudziesięciu kart sieciowych i pozwala przygotowywać nie tylko dyskietki startowe, ale również systemowe CD-ROM-y, dyskietki z obsługą sieci, CD-ROM-u, portu LPT lub USB. Dzięki integracji z oprogramowaniem Dynamic-Access zawartym w kartach sieciowych 3Com można uruchomić Ghost ze zdalnych serwerów na stacjach roboczych bez systemu i dyskietki startowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200