Symantec Gateway Security

Symantec wprowadził zintegrowane urządzenie zabezpieczające sieć na poziomie bramy. Symantec Gateway Security, realizuje podstawowe funkcje zabezpieczające, zapobiegając naruszaniu zasad bezpieczeństwa na obrzeżu sieci.

Symantec wprowadził zintegrowane urządzenie zabezpieczające sieć na poziomie bramy. Symantec Gateway Security, realizuje podstawowe funkcje zabezpieczające, zapobiegając naruszaniu zasad bezpieczeństwa na obrzeżu sieci.

Produkt zawiera zaporę ogniową oraz mechanizmy: ochrony antywirusowej na poziomie bramy, wykrywania włamań, filtrowania treści i wirtualnej sieci prywatnej (VPN) - wszystko w jednym urządzeniu.

Zobacz również:

Symantec Gateway Security chroni sieć na poziomie bramy między Internetem a siecią przedsiębiorstwa lub między poszczególnymi segmentami sieci. Zarządzanie zintegrowanymi zabezpieczeniami odbywa się z poziomu pojedynczej graficznej konsoli administracyjnej, wchodzącej w skład urządzenia. Za jej pomocą administratorzy mogą zarządzać lokalnymi i odległymi urządzeniami przez Internet - dokonywać konfiguracji, definiować zestawy reguł i parametry klastrów.

Zintegrowana zapora ogniowa oparta jest na programie Symantec Enterprise Firewall 7.0.

Skaner Carrier Scan Server 2.2 wykrywa wirusy, robaki internetowe i konie trojańskie, kontrolując przesyłane wiadomości poczty elektronicznej, pobierane pliki i otwierane strony WWW - na poziomie podatnych na zagrożenia bram sieciowych. Zintegrowany mechanizm filtrowania adresów URL ogranicza dostęp pracowników do stron WWW niezwiązanych z działalnością firmy.

Zintegrowany mechanizm wykrywa ataki na sieć, eliminuje szkodliwe pakiety i automatycznie powiadamia zaporę ogniową o ataku, umożliwiając podjęcie odpowiednich działań. Zintegrowana sieć VPN opiera się na pakiecie Symantec Enterprise VPN 7.0.

Technologia LiveUpdate firmy Symantec zapewnia automatyczne pobieranie najnowszych definicji wirusów i sygnatur ataków dla funkcji wykrywania włamań.

Symantec Gateway Security dostępne jest w trzech wersjach, dostosowanych do różnych wymagań w zakresie licencji i wydajności. Gateway Security 5110 - maks. przepustowość 40 Mb/s i licencję dla 50 węzłów; Gateway Security 5200 zapewnia maks. przepustowość 80 Mb/s i licencję dla 250 węzłów; wersja Gateway Security 5300 - maks. przepustowość 80 Mb/s i licencję dla nieograniczonej liczby węzłów.


TOP 200