Symantec: 7 najważniejszych prognoz dotyczących ochrony danych dla sektora MŚP

7. CHMURA BĘDZIE ROSŁA W NIEKONTROLOWANY SPOSÓB, CO PRZEŁOŻY SIĘ NA POWAŻNE PRZESTOJE I WIĘKSZĄ POTRZEBĘ OCHRONY INFORMACJI

W 2013 roku problemy z awariami chmury nasilą się, powodując straty liczone w milionach dolarów. Pomimo tego firmy będą nadal inwestować w rozwiązania chmurowe. Potrzeba ochrony informacji umieszczanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w chmurze doprowadzi do popularyzacji urządzeń do tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania danych.

Zobacz również:

  • Wyjaśniamy czym jest SD-WAN i jakie są zalety tego rozwiązania

Dostawcy usług chmurowych zaczną oferować bezpieczniejsze, a także efektywniejsze sposoby przywracania zasobów oraz aplikacji. Wszystkie firmy, bez względu na swoją wielkość, będą musiały wdrożyć lepsze narzędzia do zarządzania chmurą w celu ochrony swoich danych. Będzie to spowodowane faktem, że awarie chmury staną się dla nich dotkliwym problemem. Infrastruktury, które były szybko rozbudowywane z wykorzystaniem pisanego ręcznie kodu i które wykorzystują ręcznie współdzielone zasoby, doprowadzą do poważnych przestojów i zachwieją rynkiem chmurowego przetwarzania danych. Negatywne skutki awarii będą bardzo odczuwalne dla przedsiębiorstw. Nawet jeśli kluczowa aplikacja pozostaje niedostępna przez krótki czas — średni koszt przestoju w małych i średnich firmach wynosi 12 500 dolarów dziennie.

Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia, firma Symantec przygotowała klika praktycznych porad, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w zabezpieczeniu swoich danych:

Chroń kluczowe dane. Jedno naruszenie bezpieczeństwa danych może oznaczać finansową katastrofę dla Twojej firmy. W związku z tym należy ustalić gdzie są przechowywane i wykorzystywane najważniejsze informacje, i odpowiednio je zabezpieczyć.

Hasła. Hasła liczące osiem lub więcej znaków i złożone z kombinacji liter, cyfr oraz symboli (np. # $ % ! ?) pomagają w ochronie danych.

Opracuj plan postępowania w razie awarii. Kluczowe zasoby firmy powinny być zarchiwizowane przy pomocy rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych. Pamiętaj też o częstym testowaniu systemu.

Szyfruj poufne informacje. Technologie szyfrowania w komputerach stacjonarnych, laptopach i nośnikach wymiennych, chronią poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem, a także zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa własności intelektualnej oraz danych o klientach czy partnerach.

Używaj niezawodnego rozwiązania zabezpieczającego. Współczesne rozwiązania chronią nie tylko przed wirusami i spamem. Regularnie skanują one komputery pod kątem nietypowych zmian rozmiaru plików, aplikacji pasujących do znanego złośliwego oprogramowania, podejrzanych załączników do wiadomości e-mail oraz innych znaków ostrzegawczych. Jest to najważniejszy aspekt ochrony informacji.

Chroń informacje kompleksowo. Tworzenie kopii informacji biznesowych jest dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek przedtem. Połączenie rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych z niezawodnym oprogramowaniem zabezpieczającym, ochroni firmę przed utratą danych.

Aktualizuj oprogramowanie. Rozwiązania zabezpieczające trzeba regularnie aktualizować. Nowe wirusy, robaki, trojany i inne złośliwe programy powstają każdego dnia, a ich odmiany mogą "prześliznąć się" przez oprogramowanie, które nie jest aktualne.

Przeszkol pracowników. Istotne jest opracowanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu, poinformowanie pracowników o najnowszych zagrożeniach i nauczenie ich, co powinni robić, jeśli zagubią informacje albo nabiorą podejrzeń, że w ich komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie.


TOP 200