Sygnity zawarło umowę z Microsoftem

Spółki podpisały trzyletnią umowę o współpracy dotyczącą sprzedaży rozwiązań Microsoftu w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw. Sygnity chce być wiodącym partnerem amerykańskiego producenta w Polsce.

"Sygnity i Microsoft podpisały trzyletni Partner Bussines Plan, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy obydwiema firmami w zakresie sprzedaży produktów Microsoft oraz usług z nimi związanych dla dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji działających w Polsce. Partnerzy spodziewają się szczególnego wzrostu sprzedaży w trzech sektorach: przemysłowym, utilities oraz publicznym. Strony porozumienia zakładają, że dzięki nowej formie współpracy Sygnity uzyska ze sprzedaży produktów Microsoft oraz usług z nimi związanych przychody na poziomie około 60 mln USD do 2011 roku, co oznacza 7- krotny wzrost w porównaniu z 2007 r. Realizacja tych założeń oznaczać będzie, że Sygnity stanie się czołowym partnerem Microsoft w Polsce...

...W ramach podpisanej z Microsoft umowy Sygnity zwiększy też grupę certyfikowanych inżynierów, którzy będą będzie świadczyć usługi w następujących technologiach: Systemy ERP (Axapta, CRM), Optymalizacja Infrastruktury, Unified Communications, Business Intelligence oraz Office SharePoint Server. W strukturach wewnętrznych w ramach trzech Centrów Kompetencyjnych: ERP i Rozwiązania Biznesowe Microsoft oraz Infrastruktura i Bezieczeństwo już działają strategiczne jednostki biznesowe specjalizujące się w rozwiązaniach Microsoft, dzięki czemu Sygnity integruje własną ekspertyzę branżową z technologią partnera" - poinformował zarząd Sygnity SA.


TOP 200