Sygnity: więcej projektów w samorządach

W ostatnich dwóch miesiącach Grupa Sygnity podpisała kontrakty na projekty dla sektora administracji samorządowej o łącznej wartości ponad 27 mln zł. Firma negocjuje kolejne kontrakty w tym sektorze.

Grupa Sygnity wraz ze spółką LTC rozpoczęła wdrożenie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) w województwie śląskim. Kontrakt na jego realizację - współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - jest wart prawie 21 mln zł. Projekt obejmuje wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla 54 urzędów gminnych i powiatowych (łącznie 5500 użytkowników). Dodatkowo Sygnity wykona i wdroży platformę e-usług wraz z systemem płatności i formularzy elektronicznych, umożliwiającym obywatelom składanie wybranych wniosków przez Internet. Konsorcjum ARAM dostarczy zaś infrastrukturę IT i przeprowadzi szkolenia dla wszystkich użytkowników systemu SEKAP. System ma osiągnąć pełną funkcjonalność 31 grudnia 2007 r.

Według naszych szacunków polskie samorządy w latach 2007-2013 mają szanse na zdobycie z Unii Europejskiej dofinansowania na realizację projektów informatycznych w wysokości 5-6 mld zł. Jeśli uda się nam te środki skutecznie wykorzystać czeka nas mały skok cywilizacyjny w lokalnych społecznościach.

Ewa Jagiełło, ekspert Sygnity ds. rynku samorządowego

Projekty realizowane na rzecz samorządów są obecnie jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Sygnity. "Według naszych szacunków polskie samorządy w latach 2007-2013 mają szanse na zdobycie z Unii Europejskiej dofinansowania na realizację projektów informatycznych w wysokości 5-6 mld zł. Jeśli uda się nam te środki skutecznie wykorzystać czeka nas mały skok cywilizacyjny w lokalnych społecznościach" - mówi Ewa Jagiełło, ekspert Sygnity ds. rynku samorządowego. "Zyskają na tym zarówno obywatele i przedsiębiorcy, jak również instytucje samorządowe" - podkreśla. Jako przykładowe możliwości rozwoju podając rozwój systemów e-administracji, czy bezprzewodowy dostęp do Internetu dla całych gmin.

"Przełomem będzie pozwolenie zarówno pracownikom jak i obywatelom na regularne monitorowanie on-line postępu spraw w urzędzie. Realizacja tego projektu stanowi niezwykle istotny etap w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego" - uważa Jarosław Krzemiński ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Z kolei należący do Grupy Sygnity Winuel podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wartą ponad 4 mln zł umowę na wdrożenie systemu obiegu dokumentów w 81 jednostkach samorządu terytorialnego. Ma on umożliwić wymianę korespondencji między urzędnikami, a obywatelami z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub poprzez portal - Cyfrowy Urząd - zintegrowany z portalem Wrota Małopolski.

Grupa Sygnity od kilku lat rozwija system dedykowany dla jednostek samorządów terytorialnych o nazwie Zintegrowany System Informatyczny Urząd (ZSI Urząd). Funkcje nowej wersji systemu to m. in.: planowanie dochodów i wydatków, wielowalutowa obsługa finansowa oraz współpraca z urzędowymi systemami obiegu dokumentów, elektronicznymi formularzami i internetowymi Biuletynami informacji Publicznej (BiP). Sygnity podpisało niedawno z ponad 40 jednostkami samorządu terytorialnego umowy na wdrożenie ZSI Urząd o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200