Sygnity: w II kwartale jednak gorsze wyniki

Grupa Kapitałowa Sygnity zanotuje w II kwartale wyniki istotnie różniące się od wskazywanych wcześniej w rynkowych prognozach biur maklerskich. Szacowana strata operacyjna GK Sygnity za II kwartał 2009 roku wyniesie 80-90 mln złotych, przy przychodach grupy w granicach 140 -150 mln złotych - głosi komunikat firmy.

Zarząd firmy w komunikacie tłumaczy, że "wpływ na wyniki II kwartału będą miały przede wszystkim rezerwy i odpisy utworzone przez spółkę, w części bezgotówkowe, szacowane na poziomie 60-70 mln złotych. Zostaną one utworzone między innymi wskutek restrykcyjnego oszacowania budżetów długoterminowych kontraktów zawartych w ramach GK Sygnity w latach 2004-2006, na poczet potencjalnych kar umownych związanych z tymi projektami, urealnienia wartości zapasów magazynowych, odpisania nakładów inwestycyjnych poniesionych na projekty, których realizacja została wstrzymana przez klientów oraz odpisy na zagrożone należności".

Winne także spowolnienie

Ponadto, Sygnity wyjaśnia, że "szacowana w II kwartale 2009 strata jest również efektem niższych, niż oczekiwane przez rynek, przychodów. Wpływ na to miało przede wszystkim obserwowane w niemal wszystkich sektorach gospodarki spowolnienie gospodarcze, którego efektem było m.in. wstrzymanie przez klientów planowanych projektów IT i wyraźna redukcja budżetów inwestycyjnych na informatykę. Spowodowało to także zmniejszenie uzyskiwanej przez grupę marży na sprzedaży, a tym samym - zysku".

Spółka poszuka oszczędności, a strategia rozwoju w IV kw.

Zarząd Sygnity, w obliczu pogłębiających się skutków znacznie osłabionej koniunktury gospodarczej wdroży w Grupie Kapitałowej Sygnity program oszczędnościowy, mający na celu redukcję kosztów i optymalizację posiadanych zasobów. Syngity zapowiadało wcześniej, że planuje przejmowanie innych spółek. Czy gorsze wyniki za II kw. oznaczają m.in. zaniechanie planów akwizycji? "Spółka skupia się obecnie na programie oszczędnościowym i jednocześnie przygotowaniu strategii rozwoju całej grupy. Po przedstawieniu radzie nadzorczej upublicznimy ją w IV kwartale. Raczej trudno jednak wyobrazić sobie rozwój grupy bez akwizycji. W najbliższym czasie nie planujemy jednak, żadnych konkretnych tego typu projektów" - mówi Michał Michalski, rzecznik Sygnity.

Źródło: Sygnity

Zobacz także:

Sygnity spłaca obligacje

Spółka poinformowała, że wyemitowała obligacje o wartości 22 mln złotych. Pozostałą część obligacji, czyli 31,5 mln złotych spłaci ze środków własnych. Tym samym całkowite zadłużenie Sygnity spadnie do poziomu poniżej 60 mln zł.

Sygnity jednak nie połączy się z Aramem

W dniu 21 lipca przedstawiciele Sygnity poinformowali o odstąpieniu od połączenia ze spółką zależną Aram. Plany fuzji miały być podyktowane głównie względami ekonomicznymi.

Porządki w Sygnity

Sygnity sprzedała udziały w spółce zależnej KPG, dostarczającej produkty i usługi geodezyjne. Całkowita wartość transakcji to 5,9 mln złotych.

Sygnity sprzedało Enterprise Investors spółkę Web Inn

Fundusz venture capital zapłacił 16 mln zł za spółkę zależną Sygnity oferującą usługi outsourcingu IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200