Sygnity: umowa na Syriusz

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podpisało z Sygnity na dostawę i wdrożenie oprogramowania Syriusz dla Publicznych Służb Zatrudnienia.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podpisało z Sygnity na dostawę i wdrożenie oprogramowania Syriusz dla Publicznych Służb Zatrudnienia.

Nowe oprogramowanie ma poprawić dostęp do usług rynku pracy, obsługę klientów korzystających z usług urzędów pracy, a także komunikację pomiędzy urzędami. Docelowo z nowego oprogramowania będzie korzystać ok. 20 tys. użytkowników końcowych. Zakończenie wdrożenia planowane jest 2011 r. Wartość umowy to ponad 36 mln zł. W ramach projektu będzie również przeprowadzony pilotaż usługi związanej z dostarczaniem oprogramowania Syriusz w modelu SaaS (Software as a Service).


TOP 200