Sygnity połączyło się z firmą Projekty Bankowe Polsoft

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy zarejestrował połączenie obu spółek. W wyniku konsolidacji rozwiązania dotychczas oferowane przez PB Polsoft włączone zostaną do oferty pionu Bankowo-Finansowego Sygnity.

Dyrektorem tego pionu pozostanie Robert Hegmit, dotychczasowy prezes PB Polsoft. To czwarta spółka włączona w ciągu kilkunastu miesięcy do Sygnity w ramach procesu konsolidacji. Wcześniej firma wchłonęła: Aram, Winuel i Sygnity Technology.

W wyniku konsolidacji pracownicy PB Polsoft wejdą w skład zespołu Sygnity, wzmacniając kompetencje spółki w zakresie rozwiązań dla sektora bankowo-finansowego. Zgodnie z decyzją zarządu, wprowadzona zostanie także nowa marka "Sygnity Polsoft", która stosowana będzie do komunikacji marketingowej elementów oferty skierowanej do klientów z sektora bankowo-finansowego.

Zobacz również:

  • Najważniejsze transakcje fuzji i przejęć w obszarze cybersecurity w 2022 r.
  • Ponure prognozy Intela

Kolejne po konsolidacji spółek Aram, Winuel i Sygnity Technology połączenie jest wynikiem realizacji Planu Rozwoju Grupy Sygnity na lata 2010-2012. Włączenie PB Polsoft w struktury Sygnity ma na celu uproszczenie procesów zarządzania oraz redukcję kosztów.

"Konsolidacja PB Polsoft to dobra informacja dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników. Dzięki niej możliwe będzie jeszcze sprawniejsze i bardziej efektywne kosztowo zarządzanie całą organizacją. Tym bardziej, że zespoły pracujące dla klientów z sektora finansowego do tej pory były zatrudnione częściowo w Sygnity i częściowo w Polsofcie" - mówi Arkadiusz Lew-Kiedrowski, wiceprezes Sygnity odpowiedzialny za sektor finansowy. "Wierzę, że przed pionem Bankowo-Finansowym Sygnity sporo pracy, bo dostrzegamy ożywienie w sektorze bankowo-finansowym, np. w zakresie rozwoju bankowych systemów centralnych, w których wdrażaniu jesteśmy liderem na polskim rynku. Po okresie zamrażania inwestycji, banki i inne instytucje finansowe coraz poważniej zaczynają myśleć o rozwoju nowych usług czy wprowadzeniu nowych produktów. Nie da się tego zrobić bez wsparcia nowoczesnego IT, które Sygnity oferuje" - dodaje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200