Sygnity połączy się z Aramem

Rozpoczęto już działania wymagane przepisami prawa. Tym samym połączone zostaną zasoby Grupy odpowiedzialne za sektor publiczny.

Rozpoczęto już działania wymagane przepisami prawa. Tym samym połączone zostaną zasoby Grupy odpowiedzialne za sektor publiczny.

Połączenie obu spółek zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Aram na rzecz firmy Sygnity. Decyzja o połączeniu ze spółką zależną Aram zapadła 4 listopada. W tym roku pojawiły się także informacje, że Sygnity wchłonie , specjalizujący się w obsłudze sektora utilities.


TOP 200