Sygnity i Emax: fuzja zakończona

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował połączenie spółek Sygnity (d. Computerland) i Emax, co w konsekwencji oznacza formalne zakończenie procesu fuzji obydwu podmiotów rozpoczętego w maju 2006 r. Wartość fuzji obydwu spółek szacowana jest na 0,5 mld zł. Zarząd Sygnity przewiduje, że pierwsze synergie po stronie przychodów i kosztów wynikające z fuzji spółka zanotuje w III kwartale br.

Synergia w Grupie

Spółka dzięki fuzji zakłada uzyskanie synergii po stronie przychodów w wysokości 178 mln zł do 2010 r. oraz dodatniego wpływu tego procesu na EBIT w wysokości 87,3 mln zł. Korzyści finansowe wynikną przede wszystkim z optymalizacji struktury (rozszerzenie oferty, nacisk na sprzedaż rozwiązań własnych) i aktywacji sprzedaży oraz eliminacji dotychczasowych obszarów wzajemnej konkurencji. Źródłem synergii po stronie kosztów będą racjonalizacja oferty produktowej, centralizacja produkcji oprogramowania, optymalizacja działalności serwisu, działu help desk i działalności backoffice oraz optymalizacja struktury grupy kapitałowej.

W wyniku fuzji Sygnity i Emaxu powstaje druga, co do wielkości, giełdowa spółka informatyczna, zatrudniająca blisko 3000 osób. Sygnity dzięki przejęciu Emaxu wzmocniła pozycję rynkową w takich sektorach gospodarki jak: energetyka, administracja publiczna i bankowość. "Fuzja przebiegła bardzo sprawnie. Dwie niezależnie dotąd działające spółki łączyły swoje kompetencje i doświadczenia w momencie, kiedy na rynku nie działo się nic spektakularnego w zakresie zamówień. To był dobry czas na taką fuzję. Teraz na rynku dostrzegamy sygnały ożywienia, a my po fuzji jesteśmy silniejsi zarówno w zakresie możliwości realizacyjnych jak i oferty produktowej. To dobry prognostyk dla nas" - przekonuje Michał Danielewski, prezes zarządu Sygnity.

Konsolidacja Grupy Sygnity

Spółka rozpoczęła też projekt związany z transformacją Grupy Sygnity. O planowanych zmianach pisaliśmy na początku maja. Sygnity uchwaliła Plan Transformacji wraz z jego harmonogramem do końca 2008 r. Cały proces ma na celu skoncentrowanie najważniejszych kompetencji branżowych w ramach Sygnity i kilku innych, wyspecjalizowanych podmiotach oraz zmniejszenie liczby spółek zależnych.

Zarząd Sygnity planuje, że ARAM pozostanie odrębną spółką ze 100% udziałem Sygnity i stanowić będzie jeden z dwóch filarów sektora publicznego. Inne największe spółki zostaną połączone z Sygnity. Spółki outsourcingowe - Web Inn, ZEC Infoservice, Elpoinformatyka - oraz geoinformatyczne - Geomar i KPG - zostaną skonsolidowane i będą działać jako odrębne podmioty w ramach Grupy Sygnity. Na rynkach zagranicznych Sygnity będzie kontynuowała działania poprzez już zarejestrowane tam spółki - Rosja-CL CIS i Litwa-UAB Baltijos KC. Natomiast w spółkach, w których Sygnity posiada mniejszościowe pakiety udziałów, firma chce w miarę możliwości zmniejszać swoje zaangażowanie.

Wymiana akcji

W związku z rejestracją połączenia obu spółek, zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Sygnity o kwotę prawie 2,8 mln zł w drodze emisji 2.795.662 akcji zwykłych na okaziciela serii X, tzw. akcje połączeniowe. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Sygnity wynosić będzie prawie 10,8 mln zł. Za każdą jedną akcję zwykłą na okaziciela akcjonariusze Emax otrzymają 1,20 akcji połączeniowej, a za każdą akcję imienną uprzywilejowaną 1,28 akcji połączeniowej. Zamiana akcji Emaksu na Sygnity oraz ich wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych powinno się zakończyć w okolicach 20 czerwca 2007 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200