Sygnity: duży spadek przychodów w pierwszym kwartale

Przychody firmy wyniosły 140,4 mln zł (208,8 mln zł w I kwartale 2008 r.). Jednocześnie firma odnotowała stratę operacyjną w wysokości 16,1 mln (strata 24,8 mln zł rok wcześniej) i netto prawie 17 mln zł (strata 26,2 mln zł).

Według przedstawicieli Sygnity, na wyniki wpływ miało spowolnienie gospodarcze, którego efektem jest spadek liczby zamówień, szczególnie na dostawy infrastruktury IT, przesuwanie przez klientów zamówień i projektów na kolejne kwartały tego roku oraz cięcia budżetowe w administracji publicznej.

Mimo to Grupie Sygnity udało się osiągnąć wzrost marży GM1 (przychody pomniejszone o koszty zewnętrzne zakupu towarów i usług) o 4 mln zł, a wzrost rentowności sprzedaży o 20%. Spadek przychodów w I kwartale br. nastąpił głównie w zakresie projektów infrastrukturalnych oraz usług obcych.

Największe oszczędności wprowadzili klienci z dwóch kluczowych dla Sygnity sektorów - administracji i bankowo-finansowego. Jednocześnie prawie dwukrotnie zwiększyła się sprzedaż do sektora utilities (dostaw elektryczności, gazu, ciepła i wody) do 21,1 mln zł (11,3 mln zł).

W I kwartale br. Sygnity spłaciło też całkowicie linię kredytową w jednym z banków (na kwotę 8 mln zł). Jednocześnie spółka podpisała umowę na dalsze kredytowanie działalności z dwoma innymi bankami.

Największą umową w pierwszym kwartale tego roku, na 36 mln zł, jest kontrakt z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na wdrożenie systemu Syriusz w 340 Powiatowych Urzędach Pracy. Korzystać będzie z niego 20 tys. użytkowników.

Portfel zamówień Sygnity wynosi obecnie 500 mln zł, z czego 396 mln zł przypada na rok 2009. Zarząd spodziewa się - mimo spowolnienia - wzrostu wyników w roku bierzącym w porównaniu do roku 2008.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200