Sygnalizacja SIP na TCP dla urządzeń VoIP

Jak twierdzą dostawcy urządzeń obsługujących ruch Voice over IP bardzo istotnym elementem w realizacji tych usług jest odpowiedni mechanizm transportu sygnalizacji (realizowanej np. przy wykorzystaniu SIP). Obecnie obserwuje się stopniową migrację z rozwiązań SIP on UDP na rzecz SIP on TCP.

Funkcje obsługi transportu SIP na bazie protokołu TCP realizują już urządzenia Nortel, Cisco oraz Mitel. Plany takiej migracji ma również Avaya.

Z technicznego punktu widzenia stosowanie protokołu UDP wymusza przeniesienie obsługi timingu na wyższe warstwy (np. applications timers w SIP). Z drugiej strony wiele wersji realizacji TCP wiąże się z kłopotami w testowaniu – aplikacje powinny być testowane dla wszystkich możliwych wersji.

Zobacz również:

Jako jednego z efektów migracji w kierunku TCP należy więc oczekiwać nowych urządzeń testujących. Według ekspertów kwestia odpowiedniego testowania obecnie jest sporym problemem.


TOP 200