Sybase włącza do oferty produkty New Era Of Networks

Przejęcie w marcu br. firmy New Era Of Networks otworzyło przed Sybase nowe możliwości.

Przejęcie w marcu br. firmy New Era Of Networks otworzyło przed Sybase nowe możliwości.

NEON specjalizowała się bowiem w dziedzinie, która stanowi jeden z najważniejszych problemów informatyki korporacyjnej - integracji aplikacji. Produkty i kompetencje przejęte wraz z NEON powinny wzmocnić pozycję Sybase na rynku portali korporacyjnych, których stworzenie wymaga zaawansowanych działań integracyjnych.

Od niedawna oprogramowanie integracyjne NEON znajduje się w ofercie Sybase Polska. Zainteresowanie nowymi produktami jest dość duże. Na zorganizowanym przez Sybase w ubiegłym tygodniu seminarium dotyczącym produktów NEON pojawiło się ok. 100 osób, w tym głównie z sektorów finansowego, medialnego i informatycznego. Wykorzystaniem programowania NEON interesują się duże polskie firmy konsultingowe i integratorskie, m.in. Infovide, , Emax, ComArch. Według przedstawicieli , szkolenia certyfikacyjne, dotyczące produktów NEON, rozpoczną się na początku przyszłego roku.

Bez ingerencji w aplikacje

Trzonem nowej oferty integracyjnej Sybase jest platforma o nazwie e-Biz Integrator. Twórcy systemu NEON założyli, że integracja powinna odbywać się bez ingerencji w aplikacje. Do systemu można więc podłączać aplikacje za pośrednictwem wielu protokołów (m.in. TCP/IP, HTTP(S), FTP, SMTP, protokoły terminali mainframe), architektur komponentowych (DCOM, CORBA, EJB) oraz formatów (m.in. XML, EDI, SWIFT). e-Biz Integrator wymaga użycia oprogramowania, zapewniającego bezpieczne przesyłanie komunikatów. Standardowo jest wskazywana platforma IBM MQSeries, choć może to być także Microsoft Message Queue lub wbudowany w e-Biz Integrator system kolejkowania Open Transport. Instalacja e-Biz Integratora może składać się z wielu komunikujących się ze sobą serwerów integracyjnych, obsługujących określone grupy aplikacji.

Gotowe adaptery

Dla niektórych systemów ERP (m.in. SAP R/3, Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, Baan), systemów typu front office (m.in. Siebel, BroadVision, Vignette) oraz aplikacji tworzonych w formie Enterprise Java Beans osadzanych na serwerach aplikacji istnieją gotowe tzw. , rozpoznające interfejsy komunikacyjne. Opisy dostępnych obiektów i ich funkcji są pobierane automatycznie, a następnie włączane do repozytorium metadanych systemu e-Biz Integrator.

Oprócz daleko idącej automatyzacji prac integracyjnych zaletą e-Biz Integrator jest możliwość graficznego modelowania powiązań między aplikacjami na poziomie procesów biznesowych.

Integracja przez portal

Przedsiębiorstwom, których nie stać na samodzielne budowanie infrastruktury integracyjnej, Sybase proponuje alternatywę w postaci usług świadczonych przez portal Open Business Interchange (www.obizi.com).


TOP 200