Sybase przejął Data Warehouse Network

Sybase przejął Data Warehouse Network, irlandzką firmę dostarczającą pakiety aplikacji dla hurtowni danych, specyficzne dla poszczególnych segmentów rynku. Gotowe pakiety zapewniają minimalizację ryzyka implementacji hurtowni danych, redukcję kosztów oraz zwiększają wartość aplikacji, która jest dostosowana do konkretnych potrzeb. Transakcja ta pozwoli Sybase Business Intelligence Division na dostarczanie klientom rozwiązań dopasowanych do szczególnych wymagań systemów wspomagających podejmowanie decyzji w kluczowych sektorach rynku.

Sybase przejął Data Warehouse Network, irlandzką firmę dostarczającą pakiety aplikacji dla hurtowni danych, specyficzne dla poszczególnych segmentów rynku. Gotowe pakiety zapewniają minimalizację ryzyka implementacji hurtowni danych, redukcję kosztów oraz zwiększają wartość aplikacji, która jest dostosowana do konkretnych potrzeb. Transakcja ta pozwoli Sybase Business Intelligence Division na dostarczanie klientom rozwiązań dopasowanych do szczególnych wymagań systemów wspomagających podejmowanie decyzji w kluczowych sektorach rynku.

"W miarę jak rozwija się rynek hurtowni danych, organizacje domagają się coraz bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań biznesowych, wspomagających podejmowanie decyzji" ? powiedział John Chen, prezes Sybase. "Przejęcie firmy Data Warehouse Network jest bardzo znaczące dla naszych klientów. Dzięki gotowym pakietom aplikacji możemy rozszerzyć naszą ofertę poza tradycyjne oprogramowanie, zapewniając pracownikom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji odpowiednie rozwiązania, uwzględniające specyfikę ich branży".

Oferta Sybase, dotycząca systemów wspomagania decyzji, obejmuje teraz aplikacje przeznaczone dla usług bankowych, obsługi kart kredytowych, ubezpieczeń, telekomunikacji, ochrony zdrowia, dystrybucji, handlu detalicznego i usług. Każdy pakiet zawiera modele danych, które odzwierciedlają podstawowe kryteria stosowane w danym obszarze biznesu, takie jak przepływ pracy, miary, wymagania dotyczące raportowania, terminologia i typy danych oraz podstawowe projekty fizycznych baz danych. Gotowe pakiety aplikacji połączone z rozwiązaniem Sybase do tworzenia hurtowni danych, Warehouse Studio, stanowią podstawową ofertę nowo utworzonego działu Sybase Business Intelligence Division.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem IDGLicensin[email protected]

TOP 200