Sybase: mniejsze przychody w II kw.

Sprzedaż amerykańskiego producenta w II kw. będzie niższa od oczekiwań analityków, głównie z powodu trudności związanych z zamknięciem dużych kontraktów w Stanach Zjednoczonych. Przychody spółki wyniosą od 188 do 192 mln USD, podczas gdy rynek prognozował sprzedaż Sybase na poziomie 199 mln USD.

W połowie II kw. amerykański producent podjął decyzję o przejęciu za 95 mln USD spółki XcelleNet, dostawcy rozwiązań zdalnego dostępu. W 2003 r. producent baz danych kupił za 38 mln USD operatora serwisu internetowego dla posiadaczy terminali PDA - AvantGo. Przychody firmy w I kw. 2004 r. wyniosły od 183 do 185 mln USD.

Zobacz również:


TOP 200