Sybase goni konkurentów

Sybase, wprowadzając na rynek Adaptive Server Enterprise 12, stara się doścignąć konkurentów, którzy już zaoferowali bazy danych do obsługi aplikacji internetowych.

Sybase, wprowadzając na rynek Adaptive Server Enterprise 12, stara się doścignąć konkurentów, którzy już zaoferowali bazy danych do obsługi aplikacji internetowych.

Adaptive Server Enterprise 12 (ASE) jest promowany przez Sybase jako produkt przeznaczony przede wszystkim do obsługi aplikacji internetowych. Według firmy, bazę zoptymalizowano do jednoczesnej obsługi ogromnej liczby transakcji i systemów analitycznych OLAP w środowisku wielu platform systemowych.

Pogoń za konkurencją

Główni konkurenci - IBM DB2 i Oracle8i - wyprzedzali poprzednie wersje ASE pod względem właściwości funkcjonalnych. Niektóre z funkcji wbudowanych w ASE 12, a w szczególności możliwość przejmowania działania przez motor bazy w razie awarii drugiego motoru (fail-over) oraz wsparcie Javy w motorze bazy sprawiły, że próba doścignięcia konkurencji powiodła się.

Obecnie ASE 12 ma wbudowaną maszynę wirtualną Java i interfejs do współpracy z systemami monitorowania wydajności bazy. Maszyna wirtualna pozwala na pisanie procedur składowanych w Javie oraz łączenia SQL z Javą bezpośrednio w bazie, bez potrzeby stosowania modułów rozszerzających, takich jak Datablade Informixa, ekstendery IBM czy kartusze Oracle'a.

Podobnie jak Oracle, Sybase wzbogacił ASE 12 o wsparcie dla języka XML. Obecnie w bazie można przechowywać, zarządzać, indeksować i przeszukiwać dokumenty XML. Ponadto aplikacje XML będą składowane, odtwarzane i replikowane za pośrednictwem standardowych mechanizmów serwera bazy danych.

Przetwarzanie transakcji rozproszonych jest możliwe za pośrednictwem komercyjnych monitorów transakcji lub przez wykorzystanie wbudowanego zestawu funkcji Distributed Transaction Management API do współpracy z kontrolerem transakcji Microsoft Distributed Transaction Controler (DTC). Skalowalność zapewnia możliwość jednoczesnego uruchamiania do 128 motorów bazy danych.

Na wszelki wypadek

Piętą achillesową poprzednich wersji bazy Sybase było wsparcie przejmowania działania przez motor bazy w razie awarii drugiego motoru. Obecnie ASE 12, posługując się dwoma konfiguracjami bazy: aktywna/aktywna i aktywna/pasywna w klastrach z dwoma serwerami sprzętowymi, zapewnia wysoką dostępność danych. Obsługę klastrów realizują produkty dostarczane przez producentów sprzętu, takie jak Sun Cluster, HP ServiceGuard czy IBM HACMP. Jednak bazy danych IBM DB2 Universal Database dla Windows NT i bazy danych Oracle8i dla wielu platform sprzętowych zapewniają obsługę więcej niż dwóch węzłów w klastrze.

Koszt bazy danych ASE 12 wynosi: serwer ok. 4 tys. USD; klient sieciowy (nazwany) - 800 USD; klient jednoczesny (internetowy) - 1430 USD.


TOP 200