Sybase: bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Sybase iAnywhere (spółka zależna Sybase) roszerzyła oprogramowanie zarządzania urządzeniami mobilnymi Afaria dodając do niego funkcje antywirusa i zapory ogniowej.

Afaria, jedna z aplikacji tworzących Information Anywhere Suite, pozwala na administrowanie zadaniami związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem urządzeniem mobilnym, takich jak uwierzytelnianie, szyfrowanie czy zdalne "unieszkodliwianie" zgubionych lub skradzionych urządzeń. Aplikacja została teraz rozszerzona o oprogramowanie do skanowania antywirusowego urządzeń i obsługi dwukierunkowego filtrowania i kontrolowania pakietów IP firmy SMobile Systems.

Dwa nowe, opcjonalne programy to Afaria Antivirus Manager i Afaria Firewall Manager, które wnoszą istotnie nowe funkcje ochronne dla urządzeń podręcznych używanych w przedsiębiorstwach.

Zobacz również:

Program antywirusowy może wykonywać skanowanie w czasie rzeczywistym wybranych lub wszystkich plików odbieranych przez urządzenie mobilne. Rozwiązanie nie ogranicza się do bazy sygnatur wirusów, ale może też wykorzystywać analizę behawioralną do identyfikowania i izolowania potencjalnych problemów.

Z kolei zapora ogniowa może kontrolować cały ruch IP do i z urządzenia. Zapewnia możliwość ustawiania czarnej listy adresów IP, które powinny być blokowane, jak również listy białej, to jest tych adresów które wyłącznie powinny być akceptowane. Zapora może także utrzymywać czarne listy do blokowania SMS, MMS i wywołań z określonych lub nieznanych numerów.

Firma SMobile Systems zajmuje się oprogramowaniem ochronnym dla smartfonów. Zestaw aplikacji klient/serwer o nazwie SMobile Security Shield dostępny jest dla platform Windows Mobile, Symbian i BlackBerry.

Nowe komponenty iAnywhere Afaria pracują również na urządzeniach Windows Mobile, Symbian i BlackBerry.


TOP 200