Swobodny pieniądz elektroniczny

Posłowie opowiedzieli się przeciwko monopolizacji polskiego rynku pieniądza elektronicznego.

Posłowie opowiedzieli się przeciwko monopolizacji polskiego rynku pieniądza elektronicznego.

Sejmowa podkomisja zajmująca się rządowym projektem ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych przedstawiła stanowisko w sprawie, kto może być emitentem kart płatniczych i pieniędzy elektronicznych.

Ministerstwo Finansów i Związek Banków Polskich zamierzały ograniczyć krąg emitentów do banków, co wyeliminowałoby z polskiego rynku takie organizacje, jak American Express, Diners Club i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Jednocześnie zmuszałoby każdego przedsiębiorcę, który chciałby wydawać karty lub zaoferować płatności, np. za parkowanie, za pomocą SMS, do zawierania umów z bankami.

Posłowie są przeciwko monopolowi bankowemu. Zaproponują więc Ministerstwu Finansów, aby wydawcami kart płatniczych mógł być każdy przedsiębiorca jedynie na podstawie specjalnej umowy. "Jej warunki oraz prawa i obowiązki posiadacza, wydawcy i agenta rozliczeniowego zdefiniuje właśnie projekt tej ustawy" - wyjaśnia Waldemar Pawlak, przewodniczący podkomisji. "Oczekujemy, że Ministerstwo Finansów zmieni podejście z restrykcyjnego na liberalne" - dodaje.

Posłowie żądają od rządu wprowadzenia do ustawy, zgodnie z dyrektywą europejską, "instytucji pieniądza elektronicznego", która byłaby jego wydawcą. Jeśli Ministerstwo Finansów przychyli się do tego wniosku, to instytucją pieniądza elektronicznego mógłby być przedsiębiorca m.in. o odpowiednim kapitale (w dyrektywie europejskiej mówi się o kapitale nie niższym niż 1 mln euro), zobowiązany do stworzenia własnego centrum rozliczeniowego. Prawdopodobnie TP SA i operatorzy komórkowi będą starali się o wprowadzenie w życie tego przepisu.

Jeśli rząd sprzeciwi się propozycjom posłów, Komisja Europejska może zarzucić Polsce odstępstwo od prawa europejskiego. Kolejne posiedzenie podkomisji przewidziano na 20 czerwca br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200