Swobodna podróż po Europie

Wreszcie będzie można przejechać z Tallina do Lizbony bez zatrzymywania się na granicach. Pójść na piwo na Słowację podczas wędrówki po górach bez konieczności szukania najbliższego przejścia granicznego. Pojechać do Brukseli nocnym pociągiem przespawszy spokojnie całą podróż. Oto najprostsze przykłady korzyści, jakie daje nam pełne uczestnictwo Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Słowenii i Węgier w strefie Schengen. Nie byłoby to możliwe bez dostępu do jej systemu informacyjnego (SIS1+). Gdy na przejściach granicznych z tej okazji strzelają korki od szampana, przyjrzyjmy się historii Schengen i naszej drodze ku otwartym granicom.

Krótka historia SIS

System Informacyjny Schengen powstał w ramach realizacji porozumienia, zawartego w dniu 14 czerwca 1985 r. przez ministrów i sekretarzy stanu krajów Beneluksu, Niemiec i Francji, o zniesieniu kontroli przepływu osób i towarów na wspólnych granicach tych państw (nazywanego Porozumieniem z Schengen - od nazwy miasta w Luksemburgu), W celu zrównoważenia potencjalnego spadku poziomu bezpieczeństwa, wynikającego ze zniesienia kontroli granicznej, podjęli oni decyzję o budowie systemu umożliwiającego bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę granic zewnętrznych oraz formacjami policyjnymi państw strefy Schengen.

System SIS, będący największym rozległym systemem teleinformatycznym w Europie, zawiera umieszczone w zbiorach informacje kryminalne i sądowe. Informacje w systemie SIS pozwalają uprawnionym podmiotom m.in. na identyfikację poszukiwanych osób i przedmiotów, ustalenie powodów poszukiwania, a także na podejmowanie czynności opisanych we wspólnych procedurach w przypadku odnalezienia poszukiwanej osoby lub przedmiotu oraz na identyfikację osób objętych zakazem wjazdu na terytorium państw strefy Schengen (patrz ramka 1).

Co już wykrył System Informacyjny Schengen?

Od 1 września 2007 r. Polska korzysta z zasobów SIS1+ za pośrednictwem rozwiązania SISone4ALL. Dzięki polskim wpisom wynikającym z artykułów Konwencji Wykonawczej Schengen udało się za granicą (stan na dzień 19 grudnia br.) odnaleźć 38 osób poszukiwanych do aresztowania ekstradycyjnego, 2 osoby zaginione, 1 osobę będącą świadkiem wzywanym do stawienia się przed organami sądowymi, 226 poszukiwanych pojazdów, 1 poszukiwany dokument tożsamości i 3 tablice rejestracyjne.

Na podstawie wpisów wprowadzonych do SIS przez Polskę i inne państwa strefy Schengen, polskie służby zatrzymały 82 osoby poszukiwane do aresztowania ekstradycyjnego, zidentyfikowały 4262 osoby objęte zakazem wjazdu do państw strefy Schengen, odnalazły 21 osób zaginionych, 226 osób będących świadkami wzywanymi do stawienia się przed organami sądowymi, 268 poszukiwanych pojazdów, 374 poszukiwane dokumenty tożsamości oraz 38 poszukiwanych tablic rejestracyjnych.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. SIS i VIS - Władza Wdrażająca Programy Europejskie (MSWiA)


TOP 200