SwitchMetric (II) Foundry Networks i HP na czele stawki

W kategorii przełączników Gigabit Ethernet bezapelacyjnym zwycięzcą jest i tym razem firma Foundry Networks. Podczas drugiej odsłony testu SwitchMetric (prowadzonego pod auspicjami IDG i Tolly Group) przełącznik TurboIron/8 (Foundry) w cuglach wygrał wszystkie trzy testy cena/wydajność (Layer 2, Layer 3 IP i Layer 3 IPX), jakim poddano sprzęt gigabitowy. Firma Hewlett-Packard przoduje natomiast w rankingu przełączników Fast Ethernet (przełącznik ProCurve Switch 4000M).

W kategorii przełączników Gigabit Ethernet bezapelacyjnym zwycięzcą jest i tym razem firma Foundry Networks. Podczas drugiej odsłony testu SwitchMetric (prowadzonego pod auspicjami IDG i Tolly Group) przełącznik TurboIron/8 (Foundry) w cuglach wygrał wszystkie trzy testy cena/wydajność (Layer 2, Layer 3 IP i Layer 3 IPX), jakim poddano sprzęt gigabitowy. Firma Hewlett-Packard przoduje natomiast w rankingu przełączników Fast Ethernet (przełącznik ProCurve Switch 4000M).

TurboIron 8 (Foundry Networks)

TurboIron 8 (Foundry Networks)

Wygrywając trzy wymienione testy, przełącznik TurboIron/8 (Foundry Networks) wyszedł na czoło przed SuperStack II Switch 9300 (3Com), który w pierwszej odsłonie SwitchMetric (zob. „NetWorld” 7/99) zajął pierwsze miejsce w kategorii oceny Gigabit Ethernet/Layer 2. Za przełączenie 1 gigabitu danych w ciągu jednej sekundy (test Layer 2) użytkownik płaci w przypadku przełącznika TurboIron/8 1249 USD, a przełącznik SuperStack II Switch 9300 93Com może się pochwalić wynikiem 1325 USD. W sumie Foundry Networks w testach technologii Gigabit Ethernet stał się samodzielnym liderem (poprzednio dwa pierwsze miejsca, a tym razem trzy).

Hewlett-Packard utrzymał prymat w kategorii przełączników Fast Ethernet Layer 2. Przełącznik ProCurve Switch 4000M uzyskał wynik 956 USD, do którego nie zbliżył się żaden z rywali (na drugim miejscu uplasowała się firma Allied Telesyn - przełącznik AT 3726XL - uzyskując dużo gorszy wynik, bo aż 2424 USD.

SwitchMetric, czyli wyścigi przełączników

Wyniki obliczone przy użyciu testu SwitchMetric można traktować jako punkt odniesienia dla kolejnych testów. W ten sposób powstanie z czasem obszerna baza danych, dostępna w witrynie switchcentral.tolly.com (budowanej przez Tolly Group). W przeprowadzonym niedawno pierwszym tego rodzaju teście (zob. „NetWorld” 7/99) udział wzięło 15 produktów. Po drugiej rundzie testów baza danych SwitchMetric zawiera informacje o ośmiu przełącznikach Gigabit Ethernet, dziesięciu przełącznikach Fast Ethernet oraz 2 przełącznikach obsługujących technologie Token Ring i FDDI.

Stanowisko testowania, w skład którego wchodzi m.in. analizator/symulator SmartBits Advanced Multiport Performance (Netcom Systems), jest warte 1,35 mln USD! Test bardzo dokładnie mierzy wydajności każdego przełącznika.

Po podzieleniu ceny detalicznej urządzenia (podanej przez producenta lub odczytanej ze strony webowej) przez przepustowość danego węzła sieci (podawaną w Gb/s) otrzymujemy parametr cena/wydajność, mówiący o tym, ile będzie nas kosztować przełączanie 1 Gb danych w ciągu jednej sekundy.

SwitchMetric mierzy bardzo dokładnie wydajności każdego przełącznika. Następnie cenę detaliczną urządzenia (podaną przez producenta lub odczytaną ze strony Web) dzieli się przez wyliczoną podczas testu przepustowość danego węzła sieci, podawaną w Gb/s. W ten sposób otrzymujemy parametr cena/wydajność, mówiący o tym, ile będzie kosztować użytkownika w przypadku tego przełącznika przełączenie 1 Gb danych w ciągu jednej sekundy (w USD).

Każdy producent miał do wyboru trzy możliwości: dostarczony sprzęt mógł wziąć udział w testach sprawdzających jego możliwości jako przełącznika operującego w warstwie 2 modelu OSI (Layer 2/protokół IP), w warstwie 3 (Layer 3/protokół IP) lub w warstwie 3 przy użyciu protokołu IPX (Layer 3/protokół IPX). W odniesieniu do każdego z protokołów stosowano oddzielne testy, przesyłając ramki o długości 64, 512 i 1518 bajtów.

Wydajność przełącznika obliczano jednak po uruchomieniu testu generującego ramki o długości 1518 bajtów. Właśnie przy takiej długości ramek przełączniki oferują największe przepustowości, uzyskując tym samym najlepsze wyniki parametru cena/wydajność.

W laboratorium zainstalowano sześć stanowisk pomiarowych opartych na produktach linii SmartBits Advanced Multiport Performance (testerów, analizatorów i symulatorów), dostarczonych przez firmę Netcom. To właśnie te urządzenia generują ruch pakietów Layer 2 i Layer 3 (w przypadku warstwy 3 wykorzystując oba protokoły używane w tej warstwie - IP i IPX) oraz odbierają wszystkie pakiety wysyłane w sieć przez testowane przełączniki, a następnie poddają je gruntownej analizie. W kolejnym kroku budują na podstawie tak uzyskanych wyników stosowne raporty.

Tym razem testowaniu poddano pięć przełączników wyprodukowanych przez czterech producentów: Foundry Networks (TurboIron/8 i FastIron 2), Performance Technologies (Nebula 4000), Cabletron (SmartSwitch 2200) i 3Com (CoreBuilder 3500).


TOP 200