Świętokrzyskie e-zdrowie

W Kielcach podsumowano I etap projektu „e-Zdrowie”, realizowanego w sześciu jednostkach służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa świętokrzyskiego.

Liderem porozumienia jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii, a jego partnerami: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach.

W placówkach rozbudowano istniejące i wdrożono nowe systemy teleinformatyczne do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Uruchomiono e-usług w jednostkach ochrony zdrowia oraz wdrożono zintegrowaną platformę informatyczną, która umożliwi wymianę danych medycznych pomiędzy jednostkami.

Zobacz również:

  • 5G to nie tylko smartfony - jakie technologie skorzystają?

Od listopada 2013 r. pacjenci mogą rejestrować się przez internet, a system lokalizacji i monitorowania pojazdów ratownictwa medycznego pozwala szybciej udzielać pomocy.

Wartość zrealizowanego już etapu projektu „e-Zdrowie": ponad 18 mln zł, przy 85-proc. dofinansowaniu unijnym i 15-proc. wkładzie własnym. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200