Światowy sektor bankowy tnie wydatki na IT

Z analiz amerykańskiej firmy Celent wynika, że w 2012 roku światowe instytucje finansowe przeznaczą na inwestycje w rozwiązania IT ok. 173,5 mld USD.

173,5 mld USD

to łączna wielkość wydatków światowego sektora bankowo-finansowego na IT.

To o 3% więcej niż przed rokiem, ale mniej niż zakładały wcześniejsze prognozy. Najmniejsze wzrosty mają być obserwowane w europejskich instytucjach bankowych. W Europie średnia dynamika wzrostu nakładów na rozwiązania w sektorze bankowym wyniesie zaledwie 0,3%. W 2012 roku europejskie banki wydadzą na rozwiązania teleinformatyczne ok. 59,2 mld USD. W 2013 roku kwota ta ma wzrosnąć o kolejne 0,4%.

Eksperci Celent twierdzą, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom światowe instytucje finansowe, a szczególnie banki, nadal wstrzymują zaplanowane jeszcze przed 2009 rokiem inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne. Pierwotne szacunki zakładały, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy wzrost wydatków na IT w sektorze bankowości przekroczy 4,3%. Wedle obecnych prognoz dynamika wzrostu nakładów na rozwiązania IT w światowych instytucjach bankowych wyniesie w 2012 roku ok. 2,8% i będzie niższa o 0,6% niż rok wcześniej. Zdaniem analityków, oznacza to nadchodzące spowolnienie inwestycji w IT w sektorze bankowości. "Należy spodziewać się, że przez klika kolejnych lat wzrosty nakładów na IT w światowych instytucjach bankowych będą coraz mniejsze" - czytamy w raporcie firmy Celent. Na świecie wzrasta również liczba banków, które ograniczają ilość planowanych inwestycji na rzecz utrzymania istniejących rozwiązań IT.

W skali całego świata większy wzrost wydatków na IT widoczny będzie w segmencie usług finansowych. "Instytucje sektora usług finansowych często korzystają z przestarzałych, zawodnych, mało wydajnych i nieelastycznych systemów obsługujących podstawową działalność. Spodziewamy się wobec tego, że kolejne lata przyniosą ożywienie w tym segmencie rynku IT" - twierdzą analitycy amerykańskiej spółki.


TOP 200