Światowy Ranking Centrów Badawczych Webometrics - ICM UW na 46. miejscu

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jako jedyna polska placówka znalazła się na liście 200 najlepszych instytucji naukowo-badawczych na świecie. Zajęła 46. miejsce. Pierwsze miejsce na świecie zajął natomiast amerykański Narodowy Instytut Zdrowia.

Światowy Ranking Centrów Badawczych Webometrics przygotowywany jest dwa razy w roku przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. Spośród 4 tys. najlepszych instytucji naukowo-badawczych z całego świata Rada tworzy ranking biorąc pod uwagę m.in. rozpoznawalność, wielkość zasobów, bogactwo zasobów oraz zasobów prac naukowych i cytowań Google Scholar. W tegorocznym rankingu pierwsze miejsce na świecie zajął amerykański Narodowy Instytut Zdrowia. W pierwszej trójce znalazły się też amerykański National Aeronautics and Space Administration i japoński National Institute of Informatics. Jedyna polska placówka w pierwszej 200 - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego - znalazło się na 46. świecie i 13. miejscu w Europie. Pełny ranking dostępny jest na stroniehttp://research.webometrics.info/top4000_r&d.asp.

Zobacz również:


TOP 200