Światowy Dzień Telekomunikacji 2004

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji odbędą się pod hasłem "Cyfrowe techniki komunikacyjne wiodącym czynnikiem stabilnego rozwoju".

Organizatorem Światowego Dnia Telekomunikacji 2004 jest Ministerstwo Infrastruktury przy współudziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji i Instytutu Łączności.

Uroczystość centralna obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji odbędzie się 17 maja br. w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie. Sesji oficjalnej będzie towarzyszyć wystawa nowych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Równolegle będą trwały warsztaty pt. Forum biznesowych zastosowań technik informacyjnych w sektorze MŚP, przebiegające w tym roku pod hasłem "Możliwości zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych".

Zobacz również:

  • Linux ma 30 lat
  • Pierwsza konferencja Apple w tym roku już 8 marca

Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji zostanie zorganizowana V Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego". Odbędzie się ona 20 maja br. w sali Kolumnowej Sejmu RP.

Patronat medialny nad obchodami Światowego Dnia Telekomunikacji 2004 objęły miesięcznik NetWorld i tygodnik ComputerWorld.

Więcej informacji:

http://www.sep.com.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200