Światowa premiera nowego kompilatora Microsoftu!

Nie w USA, nie w Anglii, nie w Niemczech, tylko w Polsce, w hotelu Marriott, miała miejsce światowa premiera nowego kompilatora Microsoft C/C++ 7.0, zorganizowana 7 lutego br. przez niemiecki oddział Microsoftu i polską firmę MSP.

Nie w USA, nie w Anglii, nie w Niemczech, tylko w Polsce, w hotelu Marriott, miała miejsce światowa premiera nowego kompilatora Microsoft C/C++ 7.0, zorganizowana 7 lutego br. przez niemiecki oddział Microsoftu i polską firmę MSP.

MS C/C++ 7.0 jest kompilatorem 32-bitowym, który może jednak pracować na komputerach z 16-bitowym procesorem. Łącząc cechy języków C i C++, jest on zgodny ze standardem ANSI C2.1 i może pracować pod DOS 5.0 i MS Windows 3.0.

Nowy kompilator nie zmusza użytkowników dotychczasowych produktów Microsofta i Borlanda do pozbywania się jakichkolwiek przyzwyczajeń stylistycznych, natomiast oferuje im wiele nowych możliwości, głównie w zakresie eksploatacji platformy MS Windows. Ważnym narzędziem C7 jest Microsoft Foundation Class Library - biblioteka klas, procedur i obiektów, zapewniająca m in. dostęp do interfejsu aplikacyjnego Windows, a głównym obiektem dumy producenta jest znacznie udoskonalone narzędzie OLE (Object Linking and Embedding), pozwalające połączyć dowolną aplikację MS Windows z własnym programem. MFCL jest dostarczana łącznie z kodem źródłowym. Dzięki zastosowaniu technologii p-code (kod upakowany), kompilat można zmniejszyć o 40 do 60 procent. Również sama kompilacja jest przyspieszona m. in. dzięki wcześniej prekompilowanym nagłówkom i typom. Praca nad programem jest wspomagana przez znacznie udoskonalone narzędzia, takie jak debugger CodeView i moduł edycyjny Programmers Workbench. Programiści DOS-a mogą korzystać z MOVE - Microsoft Overlay Virtual Environment (biblioteka obsługi nakładek).

Wkrótce ma się pojawić wersja C7 dla systemu OS/2 i Windows NT.

Prowadzący prezentację Scott Randell (jeden z twórców C7) stwierdził, że Microsoft trochę zaniedbał w ostatnich latach język C++ i tym produktem firma ma nadzieję odzyskać klientów wśród profesjonalnych programistów.

Oferta softwarowa firmy Microsoft zawiera obecnie następujące pozycje:

MS DOS 5.0 - system operacyjny dla PC

Microsoft Word 5.5 - edytor tekstów

Microsoft Works 2.0 - kombajn biurowy, na który składa się edytor tekstu, podręczna baza danych, arkusz kalkulacyjny, moduł graficznej interpretacji danych i moduł komunikacyjny

MS Windows 3.0 - graficzne środowisko systemowe dla DOS

MS Word for Windows - edytor tekstów działający w środowisku MS Windows

MS Excel for Windows - arkusz kalulacyjny

MS PowerPoint for Windows - program komponowania grafiki dla celów prezentacyjnych

MS Project for Windows - program wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem: zbieranie, analiza i prezentacja danych ekonomicznych, generacja dokumentów, itp.

MS C Professional Development System - kompilator języka C

MS Pascal 4.0 - kompilator języka Pascal

MS Fortran - kompilator języka Fortran

Quick C, Quick Pascal, Quick Basic - kompilatory uproszczonych języków C, Pascal i Basic, zalecane dla początkujących

MS Software Development Kit - zestaw narzędzi dla programistów tworzących aplikacje dla środowiska MS Windows; zawiera dokumentację MS API (Application Programming Interface) oraz trzy biblioteki podprogramów

MS Device Driver Kit - zestaw narzędzi programistycznych służących do tworzenia driverów urządzeń peryferyjnych

MS OS/2 - wielozadaniowy i wielodostępny system operacyjny dla 32-bitowych komputerów osobistych

MS LAN Manager - oprogramowanie sieciowe dla DOS i OS/2

MS SQL Server - wielodostępny system relacyjnej bazy danych

MS Presentation Manager Toolkit, MS Presentation Manager Softset - zestawy narzędzi do tworzenia aplikacji dla środowiska OS/2 Presentation Manager.


TOP 200