Światłowody wewnątrz serwerów

U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) uruchamia czteroletni program badawczy nad optycznymi połączeniami obsługującymi komunikację między układami scalonymi instalowanymi wewnątrz serwerów, zlecając to zadanie firmom IBM i Agilent.

Dane są przetwarzane coraz szybciej, a producenci serwerów projektują systemy obliczeniowe, wyposażając je w coraz to większą liczbę procesorów. Pierwszoplanową rolę odgrywa wtedy szybkość połączeń obsługujących komunikację między poszczególnymi procesorami i innymi układami scalonymi wchodzącymi w skład komputera. Okazuje się, że stosowane obecnie w tym obszarze połączenia, oparte na miedzi, stanowią niejednokrotnie przysłowiowe wąskie gardła, które obniżają znacznie wydajność systemu obliczeniowego. Problem ten można rozwiązać zastępując tradycyjne technologie (miedź) technologiami optycznymi.

Technologie optyczne są już od dawna stosowane w sieciach komputerowych i w połączeniach obsługujących komunikację między serwerami. Zamiast transmitować sygnały elektryczne przez połączenia wykonane z miedzi, technologia optyczna wykorzystuje światłowód, przez który przemieszcza się z dużą szybkością fala świetlna. Systemy transmisji danych oparte na światłowodach pracują dużo wydajniej niż systemy oparte na miedzi i pobierają znacznie mniej prądu.

Zobacz również:

Sprawą zainteresowała się DARPA dochodząc do wniosku, że technologie optyczne powinny zostać wprowadzone do wewnętrznych układów komputera, gdzie mogłyby posłużyć do transmitowania danych między różnymi elementami, np. między procesorami lub między procesorem i pamięcią. Niektóre firmy stosują już technologie optyczne w układach I/O komputera, które wymieniają dane z pamięciami masowymi, czy też z siecią LAN przez światłowód.

Czas zrobić kolejny krok, tak aby dane krążyły wewnątrz serwera z dużo większą szybkością, niż ma to miejsce obecnie. DARPA ma nadzieję, że będą to szybkości dochodzące nawet do 40 Tb/s.

IBM i Agilent obiecują, że pierwsze efekty swoich badań zademonstrują za trzy lata. A są to dość rozległe badania biorąc pod uwagę fakt, że DARPA przeznaczyła na ten cel 30 milionów USD.