Światłowody w Chinach

Pomimo trudnej sytuacji budżetowej Chiny zamierzają w ciągu następnych 5 lat zbudować sieć telekomunikacji światłowodowej o łącznej długości 25 tys. km.

Pomimo trudnej sytuacji budżetowej Chiny zamierzają w ciągu następnych 5 lat zbudować sieć telekomunikacji światłowodowej o łącznej długości 25 tys. km. Chińczycy zabiegają o znaczne kredyty zagraniczne. Prowadzą rozmowy na temat warunków długoterminowej pożyczki z Hiszpanią, Szwecją, Francją, Australią i Japonią, a także z Bankiem Światowym i Azjatyckim Bankiem Rozwoju. Realizacja podjętych planów wymaga uzyskania sumy ok. 1.5 mld USD w postaci pożyczki zagranicznej, chociaż całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 8 mld USD. Różnicę zapłacą same Chiny lub pokryją z wpływów uzyskanych ze sprzedaży koncesji. Pierwszy odcinek długości 2.600 km jest już w budowie i ma być ukończony do końca bieżącego roku.


TOP 200