Światłowodowe nowości

Firma Lanex oferuje dwa rozwiązania światłowodowe rodziny E1/FO do transmisji sygnałów optycznych o wysokiej przepływności: wolno stojący modem TM-76 i multiplekser optyczny TM/MD-77 do integrowania cyfrowych strumieni danych.

Miniaturowy multiplekser TM/MD-77 zapewnia transmisję 4 niezależnych cyfrowych strumieni danych 4xE1/FO o przepływności 2048 Mb/s (G.703) za pośrednictwem toru światłowodowego. Urządzenie jest przeznaczone do wyniesienia kanałów E1 na odległość, umożliwiając w ten sposób łączenie ośrodków biznesowych lub grup klientów poprzez sieć szkieletową SDH lub ATM. Zainstalowany w multiplekserach laser pozwala na transmisję sygnału między tymi urządzeniami w zasięgu 85 km. Miniaturowe multipleksery optyczne TM/MD-77 znajdują zastosowanie w transmisji danych, a pośrednio w realizacji wideokonferencji i do budowy połączeń sieci IP.

Dostarczany przez Lanex wolno stojący modem światłowodowy TM-76, a także wykonany w postaci karty MD-76 do uniwersalnej półki TM-72, realizują w pełni dupleksową, synchroniczną transmisję sygnału o przepływności 2048 Mb/s. mogą współpracować z krotnicą PCM-30 lub każdym innym źródłem sygnału o przepływności 2048 Mb/s, wyposażonym w analogiczny interfejs.

Zobacz również:

Obydwa urządzenia optyczne są zarządzane poza pasmem transmisyjnym. Do tego celu wykorzystuje się oddzielny i niezależny od transmisji kanał znajdujący się we wspólnym medium światłowodowym - przy użyciu aplikacji LanWin działającej pod systemem Windows 9X/2000/NT. System zarządzania działa poprzez interfejs RS 232, z możliwością konwersji sygnałów do postaci ethernetowej. Urządzeniami lokalnymi można zarządzać przez terminal VT- 100 (RS 232).


TOP 200