Światłowodowa ewolucja LAN

W sieciach metropolitalnych i centrach danych oraz w szkielecie okablowania dużych przedsiębiorstw zaczyna brakować przepustowości, potrzebnej do wdrażania aplikacji multimedialnych dla usług o gigabitowych przepływnościach.

Corocznie na świecie przybywa ponad 5 EB (eksabajtów) nowych danych, a dzienny przyrost sięga wtedy 19 PB (petabajtów). Według Cisco globalny ruch IP w 2013 r. dostarczy co miesiąc 56 EB danych pakietowych, a rok później poziom ten wyniesie 63,9 EB. Inaczej mówiąc, za trzy lata w obiegu będzie znajdować się 766,8 EB danych, czyli rocznie ponad 3/4 ZB (zetabajta). Liczby te wskazują, że okablowanie sieci szkieletowych LAN musi systematycznie się rozwijać i nawet niewielkie centra danych winny elastycznie modernizować się, aby zachować odpowiednią pojemność pamięci, szerokość pasma czy niezawodność transportu danych. Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej do takich potrzeb wymaga przede wszystkim podniesienia przepływności okablowania w szkielecie sieci.

Powszechnie dotąd użytkowana gigabitowa przepustowość (1Gb/s) miedzianej sieci szkieletowej ustępuje więc miejsca okablowaniu 10 Gb/s, wdrażanemu w większości dużych przedsiębiorstw na bazie miedzianych bądź światłowodowych rozwiązań ethernetowych 10GbE. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że przyszłość okablowania należy do instalacji optycznych 10 Gb/s lub wyższych - instalowanych najpierw w okablowaniu szkieletowym, a coraz częściej także przy stanowisku pracy desktopowej w każdej nowoczesnej firmie. Mimo widocznego postępu w podnoszeniu szybkości, sieci LAN o przepływności 1 Gb/s nadal są dominującym rozwiązaniem w okablowaniu wielu przedsiębiorstw. Koncentracja ethernetowego ruchu 10GbE poprzez sieci IP, w połączeniu z wyczerpywaniem się zasobów światłowodowych, spowoduje jednakże konieczność instalowania modułów 100 Gb/s w szkielecie z produktami zwielokrotnienia falowego WDM bądź portów 100GbE do realizacji traktów między przełącznikami szkieletowymi.

Powszechność usług IP

Popularność multimedialnych przekazów powoduje, że ruch w sieciach szkieletowych globalnej infrastruktury podwaja się co kwartał, stając się głównym czynnikiem pogarszających się warunków transmisji. Tendencji tej sprzyja korzystanie z usług internetowych, które już spowodowało znaczy wzrost zapotrzebowania na pasmo transmisyjne. Z raportu Nemertes Research wynika, że transport internetowy w 2012 r. znajdzie się w poważnych opałach, gdyż zapotrzebowanie na przepustowość ogólnoświatowej sieci może przekroczyć wtedy jej możliwości. Przez internet każdego dnia przepływa ok. pół eksabajta danych, a ilość ta lawinowo rośnie i za trzy lata przekroczy 1,5 eksabajtów (1018).

Globalny przyrost ruchu danych, wynoszący każdego dnia 19 PB (petabajtów), czyli 19 tys. TB (terabajtów), potrzebuje kanału o przepływności 1,76 Tb/s (terabita na sekundę) - co odpowiada przepustowości 110 tys. szesnasto-megabitowych łączy abonenckich DSL (Digital Subscriber Line).

Zapotrzebowanie to rośnie w wyniku upowszechniania się pracy na odległość (telepraca), a więc korzystania z usług pracowników pozostających w domu i łączących się z siecią korporacyjną poprzez internet. Wymieniają oni z siecią firmową nie tylko dane, lecz także uruchamiają niezwykle pasmożerne sesje wideokonferencyjne. Kolejny czynnik to internetowe gry interaktywne, które ze zdalnych komputerów tworzą miniserwery, zamulające sieć potokiem danych strumieniowych. Innym powodem rosnącego ruchu w sieciach IP stała się telewizja IPTV w jakości HD, która dopiero wkracza na rynek. Ruch pakietowy IPTV również narasta wykładniczo, więc operatorzy potrzebują coraz szerszego pasma, a podobna sytuacja ma miejsce w dużych centrach danych, w sieciach korporacyjnych czy obiektach użyteczności publicznej (banki, szpitale, nauka). Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań transportowych, które pozwolą zwiększać efektywność sieci i jednocześnie obniżać koszt jej elementów, staje się podstawowym kryterium modernizacji okablowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200