Światłowód jako termometr w centrum danych

Fujitsu chce zwiększyć wydajność systemów chłodzących duże centra danych, wprowadzając do nich światłowody i specjalne mierniki. Firma opracowała prototypowy system monitorowania oparty na pojedynczym światłowodzie, który może mierzyć temperaturę nawet w 10 tys. wybranych punktach.

System wysyła przez światłowód (oplatający urządzenia znajdujące się w centrum danych) impulsy światła i następnie mierzy z bardzo dużą dokładnością wracające do niego odbite impulsy, wykorzystując zjawisko znane pod nazwą "Raman scattering".

Intensywność światła zmienia się zależnie od temperatury. Właśnie tę zależność można wykorzystać do pomiaru temperatur panujących w różnych miejscach światłowodu. A miejsca te można określać mierząc precyzyjnie czas po jakim impuls światła wraca do systemu. Przetwarzając odpowiednio te dwie wielkości, system może mierzyć temperatury panujące w różnych miejscach wzdłuż światłowodu.

Zobacz również:

Sama idea pomiaru temperatury w ten sposób nie jest nowa. Światłowody wykorzystywano już do mierzenia temperatur w różnych, trudno dostępnych miejscach, np. w długich tunelach. Jednak dokładność pracy takich systemów była do tej pory zbyt mała, aby można je było stosować w centrach danych.

System opracowany przez Fujitsu może mierzyć temperaturę z dokładnością do pół stopnia Celsjusza w różnych miejscach światłowodu oddalonych od siebie o jeden metr. System jest w stanie mierzyć temperaturę od minus 10 do plus 300 stopni Celsjusza.

Fujitsu zademonstrował system w laboratorium blisko Tokio. Światłowód oplatał małe centrum danych, a system odczytywał temperatury panujące w poszczególnych szafach: od 32,4 stopni na dole szafy, przez temperatury 33,9, 34,1, 34,4 i 35,9 (panujące w środku szafy) do temperatury 37,8 stopni panującej na samej górze szafy.

Firma twierdzi, że światłowód może mieć długość do 10 km, a poszczególne punkty pomiarowe mogą być oddalone od siebie o jeden metr (co daje 10 tys. punktów pomiarowych).

Komercyjne rozwiązanie oparte na tej technologii pojawi się w jej ofercie już w 2009 r.


TOP 200