Światłowód do pilnej naprawy

Do transmisji danych od lat wykorzystuje się światłowody. Choć mają wysoką przepustowość i są odporne na zakłócenia, operatorzy stosują technologie zapewniające ciągłość działania.

Usługi świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych są obwarowane umowami SLA, dlatego są oni zmuszeni do zapewnienia ciągłości działania łączy i odporności na awarie sprzętowe. Awaria może dotyczyć uszkodzenia modułu optycznego, routera czy wzmacniaczy sygnału umiejscowionych w torze światłowodowym, ale najczęstszą przyczyną jest mechaniczne przerwanie włókna. Głównym powodem wielu awarii jest nieświadomość wykonawców prac budowlanych, niedbalstwo przy tworzeniu dokumentacji technicznej oraz niedostateczna informacja o istniejącej w danym miejscu infrastrukturze.

Operator nie zawsze może minimalizować ryzyko naruszenia ciągłości włókna, zatem niezbędna jest redundancja łączy, by w przypadku przerwy dane krytycznych usług można było przesłać inną drogą. Można to osiągnąć za pomocą protekcji łącza (na drodze elektrycznej i optycznej) i przez jego restorację (na przykład wykorzystując sieci o topologii kratowej, które są łatwo rekonfigurowalne i umożliwiają obejście punktu awarii) oraz rekonfigurację torów optycznych pod kątem transmisji inną drogą. Najbardziej wrażliwe na problemy transmisji są sieci SAN, w których utrata kilku ramek może powodować naruszenie synchronizacji między centrami danych.

Zabezpieczenie łącza, czyli protekcja

Protekcja polega na przesłaniu tego samego sygnału dwiema różnymi drogami, by uszkodzenie jednego toru nie powodowało przerwania transmisji. Jest stosowana tam, gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność łącza i żadne inne metody szybkiego przywrócenia transmisji (zmiana routingu na drodze elektrycznej) nie mogą być zastosowane. Protekcja na drodze elektrycznej polega na rozdzieleniu tego samego sygnału na dwie drogi za pomocą opcji routera i przesłaniu go w dwóch osobnych włóknach, dwiema różnymi drogami. Protekcja na drodze optycznej polega na podzieleniu sygnału za pomocą sprzęgacza na dwie wiązki, które następnie są wprowadzane do różnych światłowodów. W przypadku przerwania jednego włókna sygnał nadal dociera do celu. Protekcja zabezpiecza transmisję tylko przed pojedynczą awarią, ale przełączenie następuje w czasie krótszym niż 50 ms.

Przywrócenie łącza, czyli restoracja

Operatorzy mogą także zastosować rozwiązanie, które nie wymaga ciągłej transmisji tej samej informacji dwiema drogami, ale oferuje możliwość szybkiego przywrócenia łącza - czyli restorację. Jeśli operator dysponuje zestawioną siecią połączeń w topologii kratowej, można zrealizować szybką restorację na poziomie elektrycznym, kierując ruch inną drogą. W ten sposób można osiągnąć przywrócenie łącza w bardzo krótkim czasie, wadą jest jednak konieczność utrzymywania łączy z nadmiarem pasma.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200