Światłowód do Niemiec

W Collegium Polonicum w Słubicach oficjalnie uruchomiono nowe, światłowodowe połączenie trans-graniczne między Polską i Niemcami.

Światłowód między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą umożliwi bezpośrednie połączenie infrastruktury dwóch sąsiadujących z sobą sieci badawczych: niemieckiej X-WiN, zarządzanej przez Deutsches Forschungsnetz oraz polskiej PIONIER, której operatorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Obie sieci łączą uczelnie, instytuty badawcze, szkoły, szpitale i jednostki administracji publicznej. Dostarczają także połączenia do europejskich zasobów naukowych oraz do sieci Internet.

Uruchomienie polsko-niemieckiego, trans-granicznego łącza stworzy nowe możliwości współpracy naukowej nie tylko między Polską i Niemcami, ale także w obrębie całego europejskiego środowiska naukowego, szczególnie w dziedzinach wymagających sieci komputerowych o bardzo dużych przepustowościach. Takie sieci są wykorzystywane na przykład przez fizyków, którzy dzięki bezpośrednim połączeniom mogą prowadzić eksperymenty badawcze pomiędzy centrami w Karlsruhe, Genewą czy Krakowem. Służą też do współpracy między centrami radioastronomicznymi w Toruniu i w Bonn.

Funkcjonowanie nowego połączenia będzie miało również znaczenie o charakterze regionalnym. Stworzy możliwości rozwoju regionalnych sieci szerokopasmowych w Euroregionie Pro Europa Viadrina, ułatwi kontakt między pobliskimi, znajdującymi się po obu brzegach Odry ośrodkami akademickimi, pozwoli na lepsze rozwiązywanie problemów, które przekraczają granice obu państw, jak np. zarządzanie kryzysowe, symulacje powodziowe i pogodowe czy badania zjawiska migracji ludności.