Światło w portfelu

Koncern Siemens wygrał ogłoszony przez Stołeczny Zakład Energetyczny SA przetarg na dostawę 1000 elektronicznych liczników energii elektrycznej. Zostaną one wykorzystane do budowy przedpłatowego systemu dostaw energii elektrycznej na bazie kart procesorowych.

Koncern Siemens wygrał ogłoszony przez Stołeczny Zakład Energetyczny SA przetarg na dostawę 1000 elektronicznych liczników energii elektrycznej. Zostaną one wykorzystane do budowy przedpłatowego systemu dostaw energii elektrycznej na bazie kart procesorowych.

Pilotażowe wdrożenie rozpoczęte w Stołecznym Zakładzie Energetycznym (STOEN) jest drugim pod względem wielkości projektem tego typu, opracowywanym w naszym kraju. Pierwszym jest instalacja podobnego rozwiązania w Zakładzie Energetycznym w Toruniu. Jeśli wszystko się powiedzie, klienci stołecznego zakładu będą mogli regulować swoje rachunki za prąd za pomocą karty z wbudowanym . Pisaliśmy już o tym projekcie w nr. 28 Computerworlda z 13 lipca 1998 r.

Płacisz teraz, świeci później

Rozwiązanie wybrane spośród kilku ofert, przedstawianych przez takich potentatów, jak Schlumberger, Nisko, Apator, posłuży jako podstawa systemu przedpłatowego, w którym zamiast comiesięcznego regulowania rachunków, klienci na bieżąco opłacają swoje należności względem zakładu energetycznego. Model taki pozwala użytkownikom na pełną kontrolę ponoszonych przez nich wydatków, ogranicza także koszty dostawców energii, związane z odczytem liczników, wystawianiem i rozliczaniem rachunków za usługi. "Pracę nad nowym systemem rozpoczęliśmy przede wszystkim po to, by wyjść z rozliczeniami poza siedzibę naszego przedsiębiorstwa" - mówi Tomasz Okrasa, kierownik Wydziału Technicznej Obsługi Klientów Stołecznego Zakładu Energetycznego. - "Bardzo możliwe że już niedługo klienci będą płacili za nasze usługi na przykład na stacjach benzynowych czy w supermarketach - tam gdzie będzie można kupić i podładować naszą kartę do rozliczeń".

Spośród kilku systemów, wykorzystujących różne sposoby zapisu informacji, wybrano rozwiązanie oparte na karcie chipowej. Na wbudowanym w nią procesorze będą zapisane informacje dotyczące stanu opłat za prąd, do których odczytu przystosowany jest elektroniczny licznik, który po wyczerpaniu ustalonego z góry limitu odłącza dopływ prądu do kontrolowanych pomieszczeń. Aby temu zapobiec, klienci zakładu muszą zawczasu uzupełnić limit jednostek energii elektrycznej.

Licznik dla każdego

O wyborze rozwiązania dostarczanego przez Siemensa, oprócz parametrów metrologicznych, zadecydowała także prostota i funkcjonalność systemu. Modele liczników zakupione przez STOEN zawierają tylko dwa przyciski, a wszystkie komendy wyświetlane są w języku polskim, co znacznie ułatwia ich montaż i eksploatację. System ten jest uniwersalny - zawiera np. opcje związane z awaryjnym kredytowaniem klientów, możliwością rozłożenia spłat zadłużenia, a także wprowadzenia kilku opcji naliczania stawek za dostawy energii elektrycznej. Informacje o stanie konta i wstecznym poborze energii mogą być zapisane w liczniku i na wbudowanym w karcie procesorze, skąd trafiają do punktu sprzedaży jednostek i dalej do kontrolera nadzorującego obrót. Istnieje także możliwość zapisu innych informacji dotyczących np. zaników napięcia w sieci, co daje wiarygodną podstawę do ewentualnych reklamacji.

Rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, stawiane nowoczesnym rozwiązaniom. Niemożliwe jest włamanie się z poziomu użytkownika do systemu informatycznego zakładu energetycznego, a wszelkie próby niedozwolonej ingerencji w urządzenia są zapisywane na procesorze, dzięki czemu informacje o tym szybko trafiają do jednostek nadzoru. Całość systemu jest obsługiwana za pośrednictwem oprogramowania dostarczonego przez niemiecki koncern. Przedstawiciele STOEN-u rozważają możliwość świadczenia usług związanych z obsługą informatyczną systemu na rzecz innych zakładów energetycznych zainteresowanych tym rozwiązaniem. Znacząco obniżyłoby to koszty jego eksploatacji.

Karta w portfelu

Nie podjęto dotychczas decyzji dotyczących montażu pierwszej partii liczników - prawdopodobnie zostaną one zainstalowane w domach budowanych przez jedną z firm developerskich, od dawna zainteresowanych tym rozwiązaniem. Inteligentne karty do obsługi systemu klienci STOEN-u będą otrzymywali podczas podpisywania umowy o montażu liczników. Po spopularyzowaniu rozwiązania będzie je można doładować w detalicznych punktach sprzedaży.


TOP 200