Światło szybsze od awarii

Raiffeisen Bank Polska stworzył infrastrukturę niezbędną do uruchomienia procedur disaster recovery.

Raiffeisen Bank Polska stworzył infrastrukturę niezbędną do uruchomienia procedur disaster recovery.

<b>Wojciech Sznajder</b>, dyrektor informatyki w Raiffeisen Bank Polska

<b>Wojciech Sznajder</b>, dyrektor informatyki w Raiffeisen Bank Polska

"Postanowiliśmy wykorzystać fakt posiadania dwóch, oddalonych od siebie o kilkanaście kilometrów lokalizacji na terenie Warszawy. Zbudowaliśmy zapasowe centrum przetwarzania, które w razie awarii przejmuje funkcję ośrodka podstawowego" - mówi Wojciech Sznajder, dyrektor ds. informatyki w Raiffeisen Bank Polska. Ośrodki banku połączono dwoma parami włókien światłowodowych, których przepustowość została zwielokrotniona dzięki zastosowaniu urządzeń Metro MAN DWDM serii 1500 Cisco Systems.

Wynająć i zwielokrotnić

Wcześniej warszawskie ośrodki Raiffeisen Bank Polska SA były połączone siecią rozległą. Choć działała ona sprawnie, to niezbędne było zapewnienie większej przepustowości. Bank zdecydował się na wynajęcie światłowodów i wykorzystanie urządzeń DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). "Nie chcieliśmy sami budować światłowodu. Z jednej strony nie mieliśmy na to czasu, z drugiej chcieliśmy, by infrastruktura była w dużym stopniu mobilna" - twierdzi Wojciech Sznajder. - "Nie jesteśmy na stałe przywiązani do żadnej lokalizacji. Przeniesienie się to kwestia dwóch, trzech miesięcy od momentu podjęcia decyzji".

Jak się okazało trudno było znaleźć firmę, która wydzierżawi "czyste" włókna światłowodu. "Bez problemu mogliśmy wydzierżawić wirtualne kanały komunikacyjne. Znalezienie operatora, który zechce wydzierżawić cztery ÇsuroweČ włókna, zajęło nam trochę czasu. Zdecydowaliśmy jednak, że zakup urządzeń DWDM i wynajęcie mniejszej liczby włókien będzie w dłuższej pers- pektywie bardziej korzystne" - dodaje Wojciech Sznajder. Urządzenia Metro MAN DWDM serii 1500 Cisco Systems pozwalają na wykorzystanie 32 fal o różnej długości w jednej wiązce światłowodowej. Bank brał wcześniej pod uwagę możliwość zastosowania multiplekserów firmy McData. O wyborze Cisco zadecydował niższy koszt rozwiązania tej firmy.

DWDM

Dense Wavelenght Division Multiplexing - technologia umożliwiająca zwiększenie przepustowości w istniejących instalacjach światłowodowych. Polega na równoczesnym transmitowaniu fal o różnych częstotliwościach przy użyciu jednej wiązki światłowodowej. Dzięki temu pojedyncza wiązka może służyć jako wiele wiązek wirtualnych, którymi są przesyłane informacje.

Jedną z podstawowych zalet technologii DWDM jest niezależność od protokołów sieciowych. Łączami, na których krańcach znajdują się urządzenia DWDM, można transmitować dane za pośrednictwem IP, ATM czy Ethernetu.

Korzyścią z zastosowania rozwiązań DWDM było przyspieszenie wymiany dużych porcji danych między oddziałami Raiffeisena. Pracownikom oddziału udało się zapewnić taki sam komfort pracy w sieci, jak tym w centrali. Prędkość transmisji wzrosła z 2 Mb/s do 32 Gb/s. Zniknął też pro- blem administrowania dwiema różnymi sieciami lokalnymi.

Niewidoczne awarie

W efekcie powstały niemal bliźniacze ośrodki komputerowe, połączone dwiema parami wiązek światłowodowych (jedna zapewnia pełną redundancję połączeń), na których końcach znajdują się dwie pary urządzeń Metro 1500 DWDM. W centrum zapasowym odzwierciedlono większość wykorzystywanych w banku systemów. Integracja centrów przetwarzania danych wymagała połączenia kilku technologii komunikacyjnych - Fiber Channel, wykorzystywanej dla sieci SAN (Storage Area Network) i replikacji baz danych, Gigabit Ethernet umożliwiającej połączenie sieci lokalnych w obu lokalizacjach oraz dodatkowych połączeń pozwalających na synchronizację serwerów w ramach klastra.

Stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej i sprzętowej umożliwiło rozpoczęcie wdrażania procedur awaryjnych dla poszczególnych aplikacji. Systemy są tak konfigurowane, by było możliwe automatyczne, natychmiastowe przejęcie przetwarzania przez serwery zapasowe. Maszyny unixowe, które stanowią większość komputerów w serwerowni banku, korzystają z klastrowego oprogramowania IBM HACMP. Serwery wchodzące w skład klastra przejmują działanie tych, które ulegają awarii.


TOP 200